Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Goede zakelijke voornemens

Donderdag 18 januari 2018

2018 is alweer even op weg. De kans is groot dat u – zoals elk jaar – enkele goede voornemens heeft gemaakt. Maar hoe zit het eigenlijk met uw zakelijke voornemens?

Heeft u de doelen en doelstellingen voor het komende jaar al bepaald? De reden dat we dit even aanstippen, heeft te maken met het feit dat een groot aantal ondernemers nalaat om concrete doelstellingen te formuleren. Terwijl bedrijfskundig onderzoek laat zien dat ondernemers met een duidelijk doel veel sterker groeien. Een oorzaak daarvan is het besef dat inzet en investeringen ook daadwerkelijk dienen te leiden tot een vooraf bepaald resultaat. Bovendien is het zo dat medewerkers doelgerichter zijn wanneer ze helder hebben wat doelen en plannen zijn.

Bent u er nog niet aan toegekomen om de doelstellingen voor 2018 te maken? Misschien toch maar doen.

Natuurlijk staan de adviseurs van OOvB klaar om u te helpen.

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief