Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


GPS-meting en de Gecombineerde opgave

Woensdag 13 april 2016

Menig landbouwbedrijf laat een GPS-meting uitvoeren om daarmee aan te tonen dat de oppervlakte landbouwgrond veel groter is dan wat de RVO aanneemt. Ze laten zich daarbij overhalen door mooie verhalen van het meetbureau: de GPS-meting is erkend door de RVO en leidt in de praktijk tot een toename van de oppervlakte tot zo’n 2%. Helaas valt het eindresultaat (de vaststelling van de oppervlakte door de RVO) niet zelden tegen, terwijl men wel aanzienlijke kosten heeft gemaakt voor de GPS-meting.


De resultaten van de GPS-meting kunnen ingelezen worden in de Gecombineerde opgave. De RVO gaat de opgave vervolgens controleren met luchtfoto’s. In de praktijk blijkt dan nogal eens dat de RVO de GPS-meting niet of slechts gedeeltelijk overneemt. Het is vervolgens aan de landbouwer om (in een bezwaarprocedure) met aanvullend bewijsmateriaal aan te tonen dat de vaststelling door de RVO op basis van luchtfoto’s onjuist is en dat de GPS-meting wel correct is. Helaas voeren de meetbureaus wel een GPS-meting uit, maar wordt de meting lang niet altijd onderbouwd met aanvullend bewijsmateriaal (bijv. foto’s).

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: GPS-meting en de Gecombineerde opgave

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief