Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


GPS-meting percelen leidt niet tot gewenste resultaat

Dinsdag 13 juni 2017

Een landbouwer stelde beroep in tegen de toekenning van de betalingsrechten in 2015. Hij had in totaal 50,39 ha grond opgegeven, maar de RVO had slechts een oppervlakte van 50,18 ha vastgesteld. De landbouwer stelde dat de RVO de resultaten van het door hem overlegde GPS-rapport had moeten overnemen.

De resultaten van een GPS-meting worden volgens de RVO om verschillende redenen nooit zonder meer overgenomen. Zo kan een GPS-meting niet-subsidiabele oppervlakte bevatten.

De RVO controleert de aangevraagde landbouwpercelen met zogenaamde referentiepercelen op basis van kaarten en luchtfoto’s Sinds 2015  hanteert de RVO sinds 2015 bij het maken van deze referentiepercelen een marge van maximaal 2%, rekening houdend met de omtrek en conditie van het referentieperceel.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven was het eens met de uitleg van de RVO dat bij kleine veranderingen binnen de marge het referentieperceel niet aangepast hoeft te worden en uitgegaan mag worden van de juistheid van de oppervlakte van het referentieperceel.

In dit geval waren de verschillen in oppervlakte per perceel 0,01 tot 0,05 ha groot en overstegen deze de 2%-marge niet. Het college oordeelde daarom dat de RVO terecht was uitgegaan van de oppervlakte van de referentiepercelen en had afgezien van een nadere beoordeling van de verschillen tussen de opgegeven en geconstateerde oppervlaktes.

Aanvulling redactie
Het bedrijf dat de GPS-meting had uitgevoerd meldt op haar website dat de gemiddelde toename van de grondoppervlakte 2% bedraagt, Deze toename zal dus voor een groot deel binnen de 2%-marge vallen en niet leiden tot een grotere subsidiabele oppervlakte.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: GPS-meting percelen leidt niet tot gewenste resultaat

< Terug

Meest recente berichten

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >

Regels scheuren grasland

Woensdag 07 augustus 2019 (Agrarisch)
Vanwege de aanhoudende droogte en de gevolgen hiervan voor de graszode kan het wenselijk zijn om grasland te scheuren. Welke regels gelden hiervoor?Klei- en veengrondOp klei- en veengrond mag grasland tot en... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief