Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


GPS-meting percelen leidt niet tot gewenste resultaat

Dinsdag 13 juni 2017

Een landbouwer stelde beroep in tegen de toekenning van de betalingsrechten in 2015. Hij had in totaal 50,39 ha grond opgegeven, maar de RVO had slechts een oppervlakte van 50,18 ha vastgesteld. De landbouwer stelde dat de RVO de resultaten van het door hem overlegde GPS-rapport had moeten overnemen.

De resultaten van een GPS-meting worden volgens de RVO om verschillende redenen nooit zonder meer overgenomen. Zo kan een GPS-meting niet-subsidiabele oppervlakte bevatten.

De RVO controleert de aangevraagde landbouwpercelen met zogenaamde referentiepercelen op basis van kaarten en luchtfoto’s Sinds 2015  hanteert de RVO sinds 2015 bij het maken van deze referentiepercelen een marge van maximaal 2%, rekening houdend met de omtrek en conditie van het referentieperceel.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven was het eens met de uitleg van de RVO dat bij kleine veranderingen binnen de marge het referentieperceel niet aangepast hoeft te worden en uitgegaan mag worden van de juistheid van de oppervlakte van het referentieperceel.

In dit geval waren de verschillen in oppervlakte per perceel 0,01 tot 0,05 ha groot en overstegen deze de 2%-marge niet. Het college oordeelde daarom dat de RVO terecht was uitgegaan van de oppervlakte van de referentiepercelen en had afgezien van een nadere beoordeling van de verschillen tussen de opgegeven en geconstateerde oppervlaktes.

Aanvulling redactie
Het bedrijf dat de GPS-meting had uitgevoerd meldt op haar website dat de gemiddelde toename van de grondoppervlakte 2% bedraagt, Deze toename zal dus voor een groot deel binnen de 2%-marge vallen en niet leiden tot een grotere subsidiabele oppervlakte.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: GPS-meting percelen leidt niet tot gewenste resultaat

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief