Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


GPS-metingen en uw Gecombineerde opgave

Donderdag 07 mei 2015


In de praktijk valt de door de RVO geconstateerde oppervlakte landbouwgrond voor de mest en betalingsrechten nogal eens kleiner uit dan waarop men recht denkt te hebben. Het is dan aan de landbouwer om te bewijzen dat de oppervlakte groter is. Er zijn onderzoeksbureaus die suggereren dat een GPS-meting hiervoor de oplossing is en tot een grotere oppervlakte leiden. Vaak hoor je echter alleen de succesverhalen. Er zijn ook gevallen bekend dat een GPS-meting niet tot een grotere oppervlakte leidt.


Belangrijk is de vraag of de GPS-meting ook daadwerkelijk geaccepteerd wordt door de RVO. Tot op heden heeft de rechter al diverse malen geoordeeld dat GPS-metingen minder betrouwbaar zijn dan metingen door de RVO op basis van luchtfoto’s. Daarbij maakt het geen verschil of de GPS-meting is uitgevoerd in opdracht van de landbouwer of dat deze door de NVWA heeft plaatsgevonden. Sommige bedrijven stellen dat hun GPS-meting automatisch wordt overgenomen door de RVO. Dat is echter niet het geval.


Daarnaast heeft de rechter ook geoordeeld dat zelfs bij ongewijzigde omstandigheden niet elk jaar dezelfde oppervlakte hoeft te worden geconstateerd door de RVO. Ofwel de vastgestelde oppervlakte in een vorig jaar betekent volgens de rechter niet dat men automatisch dit jaar van dezelfde oppervlakte mag uitgaan.


Wees daarom kritisch of een GPS-metingen wel zin heeft voor uw bedrijf. Wegen de kosten op tegen een mogelijk te behalen voordeel of is het beter om te berusten in de oppervlakte zoals vastgesteld door de RVO. Bedenk dat gelijk hebben nog niet hetzelfde is als gelijk krijgen.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: GPS-metingen en uw Gecombineerde opgave

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief