Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Graasdierpremie voor begrazing natuurgronden

Dinsdag 28 maart 2017

Natuurgronden met (zeer) extensief agrarisch gebruik, zoals heide, duinen en kwelders, tellen niet mee als subsidiabele landbouwgrond. Als deze gronden toch worden begraasd door schapen of vrouwelijk vleesvee, kan hiervoor graasdierpremie aangevraagd worden.

Voorwaarden
De premie kan los van de betalingsrechten aangevraagd worden als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:  • De aanvrager is een actieve landbouwer.

  • De premie wordt aangevraagd via de Gecombineerde opgave.

  • Schapen moet voorafgaand aan het jaar van aanvraag zijn geboren. De premie voor runderen geldt voor vrouwelijk vleesvee vanaf 2 jaar dat ten minste 12 maanden aaneengesloten in Nederland is.

  • De schapen en/of runderen staan juist geregistreerd in het I&R-systeem op het moment dat de aanvraag wordt ingediend.

  • De premie is van toepassing op schapen of runderen die op enig moment in de periode van 1 januari tot en met 15 mei aanwezig waren op het bedrijf. Voor de berekening van de premie wordt gekeken hoeveel dagen deze dieren aanwezig waren in de periode 1 januari tot en met 15 oktober.Hoogte premie
De premie bedraagt € 160 per rund en € 24 per schaap. Bij een overschrijding van het budget wordt het premiebedrag verlaagd. Indien het uit te betalen bedrag lager is dan € 1.000, vindt er geen uitbetaling plaats.

Correctie bij subsidiabel grasland
Indien het bedrijf op 15 mei subsidiabel grasland in gebruik heeft, wordt het aantal premiewaardige dieren gecorrigeerd, omdat deze ook op het subsidiabel grasland kunnen grazen. Het maakt daarbij niet uit of ze dat ook daadwerkelijk doen. De dieren worden eerst toegerekend aan het subsidiabele grasland. Het gaat daarbij om 11,67 schapen per ha en 1,75 runderen per ha. Voor deze dieren krijgt men geen graasdierpremie. Als men zowel schapen als runderen heeft, wordt de vermindering eerst afgetrokken van het aantal schapen en daarna van het aantal runderen.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Graasdierpremie voor begrazing natuurgronden

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief