Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Graasdierpremie voor begrazing natuurgronden

Dinsdag 28 maart 2017

Natuurgronden met (zeer) extensief agrarisch gebruik, zoals heide, duinen en kwelders, tellen niet mee als subsidiabele landbouwgrond. Als deze gronden toch worden begraasd door schapen of vrouwelijk vleesvee, kan hiervoor graasdierpremie aangevraagd worden.

Voorwaarden
De premie kan los van de betalingsrechten aangevraagd worden als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:  • De aanvrager is een actieve landbouwer.

  • De premie wordt aangevraagd via de Gecombineerde opgave.

  • Schapen moet voorafgaand aan het jaar van aanvraag zijn geboren. De premie voor runderen geldt voor vrouwelijk vleesvee vanaf 2 jaar dat ten minste 12 maanden aaneengesloten in Nederland is.

  • De schapen en/of runderen staan juist geregistreerd in het I&R-systeem op het moment dat de aanvraag wordt ingediend.

  • De premie is van toepassing op schapen of runderen die op enig moment in de periode van 1 januari tot en met 15 mei aanwezig waren op het bedrijf. Voor de berekening van de premie wordt gekeken hoeveel dagen deze dieren aanwezig waren in de periode 1 januari tot en met 15 oktober.Hoogte premie
De premie bedraagt € 160 per rund en € 24 per schaap. Bij een overschrijding van het budget wordt het premiebedrag verlaagd. Indien het uit te betalen bedrag lager is dan € 1.000, vindt er geen uitbetaling plaats.

Correctie bij subsidiabel grasland
Indien het bedrijf op 15 mei subsidiabel grasland in gebruik heeft, wordt het aantal premiewaardige dieren gecorrigeerd, omdat deze ook op het subsidiabel grasland kunnen grazen. Het maakt daarbij niet uit of ze dat ook daadwerkelijk doen. De dieren worden eerst toegerekend aan het subsidiabele grasland. Het gaat daarbij om 11,67 schapen per ha en 1,75 runderen per ha. Voor deze dieren krijgt men geen graasdierpremie. Als men zowel schapen als runderen heeft, wordt de vermindering eerst afgetrokken van het aantal schapen en daarna van het aantal runderen.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Graasdierpremie voor begrazing natuurgronden

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief