Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Graasdierpremie

Donderdag 15 maart 2018

Gronden als heide, duinen en kwelders tellen niet mee als subsidiabele landbouwgrond. Wanneer deze gronden worden begraasd door schapen of vrouwelijk vleesvee, kan men via de Gecombineerde opgave de graasdierpremie aanvragen.

Voorwaarden
De graasdierpremie is niet gekoppeld aan betalingsrechten en kan dus los aangevraagd worden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:  • Er is sprake van een actieve landbouwer

  • De schapen moeten voorafgaand aan het jaar van aanvraag zijn geboren.

  • De premie voor runderen geldt voor vrouwelijk vleesvee vanaf 2 jaar dat ten minste 12 maanden aaneengesloten in Nederland is. Een rund is niet premiewaardig als het op enig moment in de periode 1 januari tot en met 15 oktober van het jaar van aanvraag wordt gemolken.

  • De schapen en runderen staan juist geregistreerd in het I&R-systeem op het moment van indiening van de aanvraag. Niet juist geregistreerde dieren zijn niet premiewaardig en leiden daarnaast tot een sanctiekorting op de wel premiewaardige dieren.

  • De premie moet minimaal € 1.000 bedragen.

  • De premie geldt voor dieren die op enig moment in de periode van 1 januari tot en met 15 mei op het bedrijf aanwezig zijn. Voor de berekening wordt voor deze dieren gekeken hoeveel dagen ze aanwezig zijn in de periode 1 januari tot en met 15 oktober. Een rund telt niet eerder mee dan vanaf het moment dat het dier 12 maanden onafgebroken in Nederland is én ouder is dan 24 maanden.Budget en hoogte premie
Er is een budget van € 1.053.800 voor schapen en € 2.299.200 voor runderen beschikbaar. De premie bedraagt € 23 per schaap en € 153 per rund. Bij een overschrijding van het budget wordt het premiebedrag per dier verlaagd.


Correctie bij subsidiabel grasland
Wanneer het bedrijf subsidiabel grasland in gebruik heeft op 15 mei 2018, wordt het aantal premiewaardige dieren verminderd, omdat de dieren ook op dit grasland kunnen grazen. Het maakt daarbij niet uit of ze dat ook daadwerkelijk doen. Dat dit grasland wellicht gebruikt wordt voor de melkveetak, doet niet ter zake. Aan het subsidiabele grasland worden 11,67 schapen en 1,75 runderen per hectare toegerekend. De vermindering wordt eerst afgetrokken van het aantal schapen en daarna van het aantal runderen.

Subsidiabel grasland
De volgende gewascodes tellen mee als subsidiabel grasland: 265, 266, 331, 333, 334, 336, 370 en 372.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Graasdierpremie

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief