Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Grenzen aan toepassing BEX melkvee

Woensdag 08 augustus 2018

Onlangs is de Handreiking BEX melkvee versie 2018 gepubliceerd, welk dit jaar gebruikt moet worden voor de bedrijfsspecifieke excretie voor melkvee. Belangrijke aanpassingen zijn het instellen van een ondergrens voor de melkproductie en een bovengrens voor het aandeel jongvee.

Voorwaarden toepassing BEX
BEX kan onder de volgende voorwaarden als bewijs dienen:  • BEX is alleen geschikt voor melkvee (diercategorieën 100, 101 en 102).

  • Minimaal 75% van de totale forfaitaire fosfaatexcretie van alle graasdieren op het bedrijf moet afkomstig zijn van het melkvee. Deze voorwaarde geldt niet als de voerstromen voor het melkvee administratief en aantoonbaar gescheiden zijn van de overige graasdieren.

  • In de melkveestapel (diercategorieën 100, 101 en 102) moet minstens 70% van de forfaitaire fosfaatexcretie afkomstig zijn van melkkoeien (categorie 100).

  • De gemiddelde melkproductie bedraagt minimaal 5.600 kg meetmelk (FPCM) per koe. FPCM  = (0,337 + 0,116 x vet% + 0,06 x eiwit%) x melkhoeveelheid.

  • Alle grond die in gebruik is en waarvan vers gras, ruwvoeders of andere voeders worden geoogst ter vervoedering aan het melkvee dienen in de berekeningswijze als zodanig te worden meegenomen. Zo dient natuurterrein met de hoofdfunctie natuur dat op het bedrijf in gebruik is, voor deze Handreiking niet apart behandeld te worden. Het voer dat van deze grond komt, moet in de BEX als ‘aanleg’ te worden opgenomen.

  • Wanneer gebruik wordt gemaakt van kuilen met verschillende ruwvoeders die in lagen over elkaar zijn ingekuild of van mengkuilen, kan BEX slechts worden toegepast als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

  • Bij toepassing van BEX moet men voldoende aannemelijk kunnen maken dat alle gegevens zijn ingevuld conform de beschrijving van de Handreiking. Bewijsstukken moeten in de administratie worden bewaard.


Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Grenzen aan toepassing BEX melkvee

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief