Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Grenzen aan toepassing BEX melkvee

Woensdag 08 augustus 2018

Onlangs is de Handreiking BEX melkvee versie 2018 gepubliceerd, welk dit jaar gebruikt moet worden voor de bedrijfsspecifieke excretie voor melkvee. Belangrijke aanpassingen zijn het instellen van een ondergrens voor de melkproductie en een bovengrens voor het aandeel jongvee.

Voorwaarden toepassing BEX
BEX kan onder de volgende voorwaarden als bewijs dienen:  • BEX is alleen geschikt voor melkvee (diercategorieën 100, 101 en 102).

  • Minimaal 75% van de totale forfaitaire fosfaatexcretie van alle graasdieren op het bedrijf moet afkomstig zijn van het melkvee. Deze voorwaarde geldt niet als de voerstromen voor het melkvee administratief en aantoonbaar gescheiden zijn van de overige graasdieren.

  • In de melkveestapel (diercategorieën 100, 101 en 102) moet minstens 70% van de forfaitaire fosfaatexcretie afkomstig zijn van melkkoeien (categorie 100).

  • De gemiddelde melkproductie bedraagt minimaal 5.600 kg meetmelk (FPCM) per koe. FPCM  = (0,337 + 0,116 x vet% + 0,06 x eiwit%) x melkhoeveelheid.

  • Alle grond die in gebruik is en waarvan vers gras, ruwvoeders of andere voeders worden geoogst ter vervoedering aan het melkvee dienen in de berekeningswijze als zodanig te worden meegenomen. Zo dient natuurterrein met de hoofdfunctie natuur dat op het bedrijf in gebruik is, voor deze Handreiking niet apart behandeld te worden. Het voer dat van deze grond komt, moet in de BEX als ‘aanleg’ te worden opgenomen.

  • Wanneer gebruik wordt gemaakt van kuilen met verschillende ruwvoeders die in lagen over elkaar zijn ingekuild of van mengkuilen, kan BEX slechts worden toegepast als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

  • Bij toepassing van BEX moet men voldoende aannemelijk kunnen maken dat alle gegevens zijn ingevuld conform de beschrijving van de Handreiking. Bewijsstukken moeten in de administratie worden bewaard.


Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Grenzen aan toepassing BEX melkvee

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief