Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Groeikansen verzilveren

Dinsdag 18 december 2018

Zakelijke dienstverleners die meer tijd en geld aan business development en marketing spenderen, presteren beter dan hun branchegenoten. Deze koplopers zijn effectiever in het genereren van leads en meer volwassen op verschillende onderdelen van het acquisitieproces. Hierdoor zijn ze beter in staat om groeikansen te verzilveren – koplopers boeken tot wel drie keer meer omzetgroei.

Dat blijkt uit onderzoek van Consultancy.nl, een platform voor de advieswereld, en ProSpex, een B2B-marketingspecialist, gehouden onder 106 commerciële beslissers in de zakelijke dienstverlening.

Gestuwd door de groei van de Nederlandse economie maken zakelijke dienstverleners – onder meer accountantskantoren, organisatieadviesbureaus, advocatenfirma's en IT-adviesbureaus – een sterke groei door. Verreweg de meeste zakelijke dienstverleners zagen hun omzet het afgelopen jaar stijgen, waarbij de meerderheid van de bedrijven meegroeide met het tempo van de markt.

Een kleine groep koplopers wist de gemiddelde marktgroei echter te overtreffen. Volgens Consultancy.nl en ProSpex laat het onderzoek zien dat snelle groei onder meer een gevolg is van een beter functionerend sales & marketing-apparaat. Naast strategische thema's als positionering, dienstverlening, kwaliteit van het management en adviseurs, blijkt dat snelgroeiende spelers – als percentage van hun omzet – meer uitgeven aan marketing dan hun branchegenoten.

Hybride model
Het acquisitieproces bij zakelijke dienstverleners kan omschreven worden als een hybride model. Zowel de lijn, partners en fee-earners (accountants, adviseurs, IT'ers, enzovoort), als stafafdelingen (sales, marketing, business development) kunnen bijdragen aan het binnenhalen van omzet. Adviseurs worden het meest ingezet – 75 procent van de kantoren volgt deze aanpak. Partners zijn echter het meest effectief in het binnenhalen van omzet: wanneer zij zich inzetten dan halen ze circa de helft van de opdrachten binnen, tegenover 32 procent bij de adviseurs, zo blijkt uit het onderzoek. Slechts de helft van de bureaus maakt gebruik van salesprofessionals, maar als ze dat doen zorgt dat wel voor een hogere saleseffectiviteit – deze groep is dan goed voor 44 procent van het verkoopsucces.

Persoonlijke netwerk
Volgens Roy Beek van ProSpex laat dit zien dat zakelijke dienstverleners hun focus blijven richten op het persoonlijke netwerk van hun adviseurs. "Binnen de advisering is informele sales gemeengoed. Bureaus halen nieuwe opdrachten veelal binnen via hun referenties en door actief te netwerken. Het onderscheidende vermogen van zakelijke dienstverleners zit echter met name in hun specifieke kennis en expertise. Ook is de netwerk-aanpak lastig op te schalen. Door kennis op een structurele en gerichte manier te delen met hun doelgroep, kunnen zij het succes van hun acquisitie-inspanningen aanzienlijk verbeteren."

Wat volgens Larry Zeenny van Consultancy.nl ook meespeelt, is dat een te grote afhankelijkheid van partners en adviseurs als saleskanaal operationele risico's kan betekenen voor de langere termijn. Fee-earners voeren salesactiviteiten immers naast hun advieswerk uit, en wanneer ze onder tijdsdruk komen te staan door bijvoorbeeld een klantopdracht, dan kunnen de salesactiviteiten 'on hold' komen te staan. Bureaus die structureel meer aandacht schenken aan ondersteuning via sales & marketing hebben minder last van dit zogeheten 'rollercoaster-effect' en groeien sneller dan de markt.

Uitgaven aan sales & marketing
Uit de survey blijkt dat 40 procent van de ondervraagde zakelijke dienstverleners maximaal 1 procent van de totale omzet uitgeeft aan marketing, en nog eens 22 procent geeft tussen 1 en 2 procent uit. "Gemiddeld genomen gaat het om minder dan vijftienhonderd euro per ton omzet, dat is een laag bedrag, zeker in de wetenschap dat de uitgaven aan online marketing in de consumentenmarkt op 7,5 procent van de omzet liggen", zegt Beek. Door meer aandacht en resources te wijden aan marketing, zouden ze de investering zelf kunnen terugverdienen. Zo beoordeelt bijvoorbeeld 43 procent van alle ondervraagde leiders de effectiviteit in leadgeneratie van hun eigen organisatie als onvoldoende. Ook worstelen bijna alle bureaus met het omzetten van suspects naar leads.

Snelle groeiers in de zakelijke dienstverlening zijn in staat om hoger te scoren op alle aspecten van het acquisitieproces. Beek: "Dat begint met doelgerichte leadgeneratie, denk aan een goed converterende website, een online nieuwsbrief, en de distributie van blogs, whitepapers en klantenreferenties." Verder hebben ze beter inzicht in het verdere verloop en de kosten van het acquisitieproces, en maken ze slimmer gebruik van technologie, waaronder marketingautomation. "Ze ontzorgen adviseurs met directe sales, en voorzien fee-earners van warme leads, zodat het acquisitieproces sneller en succesvoller kan verlopen."

Gevraagd naar de belangrijkste business development-prioriteiten voor de komende twee jaar, willen zakelijke dienstverleners vooral investeren in hun website en CMS (59 procent). Op de tweede plaats staan sociale media en marketing (43 procent), gevolgd door het creëren van content (36 procent). Snelle omzetgroeiers richten zich vooral op business intelligence en social media marketing.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief