Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Groeiplannen? Betrek je medewerkers.

Donderdag 19 oktober 2017

In de praktijk blijkt nog wel eens dat ondernemers hun medewerkers maar heel beperkt betrekken bij hun groeiambities. De reden daarvoor? Angst voor weerstand en negativiteit bij diezelfde medewerkers. Maar of dat een goede reden is om het niet te doen? Het valt te betwijfelen.

De meeste ondernemers denken en handelen snel. Weerstand is al erg genoeg. En al helemaal als die weerstand van ‘binnen’ komt. Toch is het belangrijk om de eersten, die geconfronteerd worden met groei, te betrekken. En als je hen al niet kunt overtuigen? Hoe moet dat dan bij financiers, klanten en andere betrokkenen?

Wanneer je je medewerkers betrekt én weet te overtuigen, zul je merken dat het nieuwe draagvlak tot een extra motivatie leidt. Er wordt meegedacht over oplossingen en je hebt er in één klap nieuwe ambassadeurs bij.

Het is heel zinvol om een duidelijk groeiplan te maken. Zodat iedereen die betrokken is, weet wat er van hem verwacht wordt. Bovendien geeft het structuur en overzicht waardoor er ook een stuk efficiënter gehandeld wordt.

Dus, de conclusie is? Groeien doe je vooral samen.

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief