Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Grond niet in gebruik bij landbouwer

Woensdag 30 augustus 2017

Om gronden mee te kunnen tellen voor de mestgebruiksnormen is het niet alleen van belang over een geldige gebruikstitel (bijv. eigendom, pacht of grondgebruiksverklaring), maar moet men deze grond ook feitelijk in gebruik hebben.

Een kalverhouder had in 2013 bijna 80 ha opgegeven in zijn Gecombineerde opgave. Naar aanleiding van een controle op naleving van de mestwetgeving oordeelde de RVO onder meer dat de kalverhouder met betrekking tot een aantal percelen wel een grondgebruiksverklaring had afgesloten en daarmee over een geldige gebruikstitel beschikte, maar dat geen sprake was van een exclusief gebruiksrecht. Deze percelen telden daarom volgens de RVO niet mee, wat leidde tot een forse mestboete.

Tijdens de controle hadden de grondeigenaren verklaard dat zij hun eigen dieren op de eigen gronden lieten grazen. De kalverhouder bracht er soms mest op of maaide het gras als het te lang werd. Volgens de rechtbank was niet gebleken dat de kalverhouder de feitelijke beschikkingsmacht over deze gronden had, in die zin dat hij in de praktijk in staat was teeltplan en bemestingsplan op elkaar af te stemmen en deze plannen in samenhang te realiseren. De rechtbank voegde hier aan toe dat een grondeigenaar had verklaard dat de kalverhouder in  2013 geen tijd had om de gronden te bemesten en dat hij daarom zelf de loonwerker had gebeld. De grondeigenaar bepaalde daarmee wat er gebeurde en niet de kalverhouder. Tot slot merkte de rechtbank op dat de feitelijke beschikkingsmacht ook niet in de grondgebruiksverklaringen was opgenomen.


De mestboete was daarom volgens de rechtbank terecht opgelegd.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Grond niet in gebruik bij landbouwer

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief