Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Grond niet in gebruik bij landbouwer

Woensdag 30 augustus 2017

Om gronden mee te kunnen tellen voor de mestgebruiksnormen is het niet alleen van belang over een geldige gebruikstitel (bijv. eigendom, pacht of grondgebruiksverklaring), maar moet men deze grond ook feitelijk in gebruik hebben.

Een kalverhouder had in 2013 bijna 80 ha opgegeven in zijn Gecombineerde opgave. Naar aanleiding van een controle op naleving van de mestwetgeving oordeelde de RVO onder meer dat de kalverhouder met betrekking tot een aantal percelen wel een grondgebruiksverklaring had afgesloten en daarmee over een geldige gebruikstitel beschikte, maar dat geen sprake was van een exclusief gebruiksrecht. Deze percelen telden daarom volgens de RVO niet mee, wat leidde tot een forse mestboete.

Tijdens de controle hadden de grondeigenaren verklaard dat zij hun eigen dieren op de eigen gronden lieten grazen. De kalverhouder bracht er soms mest op of maaide het gras als het te lang werd. Volgens de rechtbank was niet gebleken dat de kalverhouder de feitelijke beschikkingsmacht over deze gronden had, in die zin dat hij in de praktijk in staat was teeltplan en bemestingsplan op elkaar af te stemmen en deze plannen in samenhang te realiseren. De rechtbank voegde hier aan toe dat een grondeigenaar had verklaard dat de kalverhouder in  2013 geen tijd had om de gronden te bemesten en dat hij daarom zelf de loonwerker had gebeld. De grondeigenaar bepaalde daarmee wat er gebeurde en niet de kalverhouder. Tot slot merkte de rechtbank op dat de feitelijke beschikkingsmacht ook niet in de grondgebruiksverklaringen was opgenomen.


De mestboete was daarom volgens de rechtbank terecht opgelegd.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Grond niet in gebruik bij landbouwer

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief