Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Grond telt niet mee voor mestplaatsingsruimte

Donderdag 28 juli 2016

Aan een melkveehouder uit Zuid-Holland werd een mestboete opgelegd vanwege een overschrijding van de gebruiksnormen. Naar aanleiding van een NVWA-controle werd een bij de Gecombineerde opgave opgegeven perceel in de provincie Groningen niet meegeteld voor de mestplaatsingsruimte. Volgens de RVO was er geen sprake van landbouwgrond en was het perceel bovendien niet feitelijk in gebruik bij de melkveehouder.

Het betreffende perceel had de bestemming ‘industrie, maar deze bestemming was nog niet gerealiseerd. Wel was het perceel vooruitlopend op de bestemmingswijzing opgehoogd met wit zand. De vegetatie bestond uit diverse soorten natuurlijke grassen, bloemen en kruiden. De NVWA trof geen sporen van bemesting aan.

De eigenaar had een contract afgesloten met een loonwerker om het perceel te onderhouden, onder meer door het klepelen van het gras. Zonder medeweten van de eigenaar was het perceel in gebruik gegeven aan de melkveehouder.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven oordeelde dat er onder deze omstandigheden geen sprake was van grond waarop enige vorm van landbouw werd uitgeoefend. De bestemming van de grond in het bestemmingsplan was weliswaar niet bepalend voor de vraag of er sprake was van landbouwgrond, maar was wel een indicatie. Dat de melkveehouder de grond had gehuurd met de bedoeling deze als landbouwgrond te gebruiken en dat ook daadwerkelijk gras was gemaaid en afgevoerd, maakte niet dat de grond als landbouwgrond diende te worden aangemerkt.

Aanvulling redactie
Aangezien het perceel geen landbouwgrond betrof, kwam het college niet toe aan de vraag of er sprake was van landbouwgrond ‘die tot het bedrijf behoort’. Waarschijnlijk was dat ook nog een moeilijke discussie geworden, gezien het feit dat de grasbalen waren afgevoerd naar de loonwerker, tevens ingebruikgever. De kans is zelfs groot – maar dit vermeldt de uitspraak van het college niet - dat alle werkzaamheden zijn uitgevoerd door de loonwerker, volledig naar diens inzicht.

Grond op afstand is altijd een belangrijk aandachtspunt bij controles en kan zelfs een aanleiding voor een controle zijn. Zorg ervoor dat er sprake is van landbouwgrond, dat u het perceel kent en ook daadwerkelijk in gebruik heeft. Het is raadzaam hiervan bewijzen te verzamelen.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Grond telt niet mee voor mestplaatsingsruimte

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief