Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Grond telt niet mee voor mestplaatsingsruimte

Donderdag 28 juli 2016

Aan een melkveehouder uit Zuid-Holland werd een mestboete opgelegd vanwege een overschrijding van de gebruiksnormen. Naar aanleiding van een NVWA-controle werd een bij de Gecombineerde opgave opgegeven perceel in de provincie Groningen niet meegeteld voor de mestplaatsingsruimte. Volgens de RVO was er geen sprake van landbouwgrond en was het perceel bovendien niet feitelijk in gebruik bij de melkveehouder.

Het betreffende perceel had de bestemming ‘industrie, maar deze bestemming was nog niet gerealiseerd. Wel was het perceel vooruitlopend op de bestemmingswijzing opgehoogd met wit zand. De vegetatie bestond uit diverse soorten natuurlijke grassen, bloemen en kruiden. De NVWA trof geen sporen van bemesting aan.

De eigenaar had een contract afgesloten met een loonwerker om het perceel te onderhouden, onder meer door het klepelen van het gras. Zonder medeweten van de eigenaar was het perceel in gebruik gegeven aan de melkveehouder.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven oordeelde dat er onder deze omstandigheden geen sprake was van grond waarop enige vorm van landbouw werd uitgeoefend. De bestemming van de grond in het bestemmingsplan was weliswaar niet bepalend voor de vraag of er sprake was van landbouwgrond, maar was wel een indicatie. Dat de melkveehouder de grond had gehuurd met de bedoeling deze als landbouwgrond te gebruiken en dat ook daadwerkelijk gras was gemaaid en afgevoerd, maakte niet dat de grond als landbouwgrond diende te worden aangemerkt.

Aanvulling redactie
Aangezien het perceel geen landbouwgrond betrof, kwam het college niet toe aan de vraag of er sprake was van landbouwgrond ‘die tot het bedrijf behoort’. Waarschijnlijk was dat ook nog een moeilijke discussie geworden, gezien het feit dat de grasbalen waren afgevoerd naar de loonwerker, tevens ingebruikgever. De kans is zelfs groot – maar dit vermeldt de uitspraak van het college niet - dat alle werkzaamheden zijn uitgevoerd door de loonwerker, volledig naar diens inzicht.

Grond op afstand is altijd een belangrijk aandachtspunt bij controles en kan zelfs een aanleiding voor een controle zijn. Zorg ervoor dat er sprake is van landbouwgrond, dat u het perceel kent en ook daadwerkelijk in gebruik heeft. Het is raadzaam hiervan bewijzen te verzamelen.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Grond telt niet mee voor mestplaatsingsruimte

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief