Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


"Hallo, mevrouw de loodgieter" - Vrouwen ontdekken ambachtsvak

Dinsdag 13 maart 2018

Hoewel nog zeker niet alledaags, kiezen meer en meer vrouwen voor een baan als vakvrouw in de bouw. Onlangs meldde Uneto-VNI (de installatie branchevereniging) dat steeds meer vrouwen kiezen voor een rol onder het aanrecht in plaats van erachter (om in traditionele beeldspraak te blijven).

Kijkend naar de cijfers van de afgelopen 10 jaar, dan blijkt het aantal vrouwelijke loodgieters toegenomen te zijn van 400 naar 500. Op het totaal aantal van ruim 40.000 loodgieters is dat niet veel. Toch is men bij Uneto-VNI enthousiast. Zeker gezien het tekort aan vakmensen. “Elke vrouw is welkom”, is dan ook de gedachte bij de installateurs.

Volgens het CBS is er ook sprake van een lichte toename van vrouwen in andere typische ‘mannenberoepen’. Het CBS voegt er nog aan toe dat ondernemers ook kansen dienen te zien om ‘vluchtelingen’ met een verblijfsstatus aan te nemen als vakman. Het is een slimme manier om de schaarste op te vangen, zo vindt men bij het CBS.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief