Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Handelsspanningen voorbode voor verdere renteverlaging

Donderdag 18 juli 2019

Met de toenemende gevolgen van de handels’oorlog’ tussen China en de VS en de verlaging van de industriële productie, laten economen hun zorgen de vrije loop. Voor zowel Jerome Powell (van de Amerikaanse FED) en Mario Draghi (van de Europese Centrale Bank) lijkt maar één instrument toepasbaar om rust te brengen. Een verdere rentedaling. Het is niet alleen een antwoord op de toenemende economische vertragingen, het is ook een manier om de zo gewenste inflatie op gang te brengen. Alhoewel dat laatste alsmaar lijkt te falen.

Dit is een zorg op zich omdat de schulden verder blijven oplopen.

De G20 – een internationaal financieel overlegorgaan – gaat er niettemin van uit dat een tijdelijke stabilisatie toch zal overgaan in gematigde groei in 2020.

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief