Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Heffing diergezondheidsfonds voor schapen, geiten en pluimvee

Donderdag 26 november 2015

De overheid probeert op verschillende manieren dierziektes in de veehouderij te voorkomen en te bestrijden. De kosten hiervoor worden betaald uit het Diergezondheidsfonds. Dit fonds krijgt geld van het ministerie van Economische Zaken, de Europese Unie én vanuit de agrarische sector. Dat laatste gebeurt via de diergezondheidsheffing.


In voorgaande jaren moest de heffing worden betaald aan het Productschap Vee en Vlees (PVV) en/of het Productschap Pluimvee en eieren (PPE). Vanaf dit jaar is uitvoering overgenomen door de RVO.


Wie krijgt een heffing?
In de volgende gevallen wordt in 2015 een heffing opgelegd:


 

    • als in 2015 gemiddeld 26 of meer schapen of geiten worden gehouden;

 

    • als in 2015 gemiddeld 250 of meer kippen, kalkoenen of eenden worden gehouden;

 

    • aan producenten van vaccinbroedeieren.

 De kosten van de bestrijding van dierziektes bij varkens en rundvee worden in 2015 gefinancierd uit de reserves van de productschappen.


Bepaling gemiddelde
Bij schapen en geiten wordt het gemiddeld aantal dieren bepaald op basis van vier teldata: 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november. Bij kippen, kalkoenen of eenden wordt het gemiddeld aantal dieren bepaald op basis van het aantal aangevoerde dieren en het aantal dagen dat de dieren, onderverdeeld per categorie, op het bedrijf aanwezig zijn (de gemiddelde omloopsnelheid). Voor de broederijen wordt het gemiddeld aantal bepaald op basis van het totaal aantal broedeieren dat is opgezet.


Voorlopige aanslag
In de tweede helft van 2015 ontvangt men een voorlopige aanslag, welke gebaseerd is op de diergegevens uit 2014. Tegen deze aanslag kan geen bezwaar gemaakt worden.


Definitieve aanslag
Na afloop van het jaar ontvangt men een definitieve aanslag. Deze is gebaseerd op de werkelijke dieraantallen in 2015. Het verschil met de voorlopige aanslag wordt verrekend. Tegen de definitieve aanslag is wel bezwaar mogelijk.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Heffing diergezondheidsfonds voor schapen, geiten en pluimvee

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief