Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Heffing diergezondheidsfonds voor schapen, geiten en pluimvee

Donderdag 26 november 2015

De overheid probeert op verschillende manieren dierziektes in de veehouderij te voorkomen en te bestrijden. De kosten hiervoor worden betaald uit het Diergezondheidsfonds. Dit fonds krijgt geld van het ministerie van Economische Zaken, de Europese Unie én vanuit de agrarische sector. Dat laatste gebeurt via de diergezondheidsheffing.


In voorgaande jaren moest de heffing worden betaald aan het Productschap Vee en Vlees (PVV) en/of het Productschap Pluimvee en eieren (PPE). Vanaf dit jaar is uitvoering overgenomen door de RVO.


Wie krijgt een heffing?
In de volgende gevallen wordt in 2015 een heffing opgelegd:


 

    • als in 2015 gemiddeld 26 of meer schapen of geiten worden gehouden;

 

    • als in 2015 gemiddeld 250 of meer kippen, kalkoenen of eenden worden gehouden;

 

    • aan producenten van vaccinbroedeieren.

 De kosten van de bestrijding van dierziektes bij varkens en rundvee worden in 2015 gefinancierd uit de reserves van de productschappen.


Bepaling gemiddelde
Bij schapen en geiten wordt het gemiddeld aantal dieren bepaald op basis van vier teldata: 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november. Bij kippen, kalkoenen of eenden wordt het gemiddeld aantal dieren bepaald op basis van het aantal aangevoerde dieren en het aantal dagen dat de dieren, onderverdeeld per categorie, op het bedrijf aanwezig zijn (de gemiddelde omloopsnelheid). Voor de broederijen wordt het gemiddeld aantal bepaald op basis van het totaal aantal broedeieren dat is opgezet.


Voorlopige aanslag
In de tweede helft van 2015 ontvangt men een voorlopige aanslag, welke gebaseerd is op de diergegevens uit 2014. Tegen deze aanslag kan geen bezwaar gemaakt worden.


Definitieve aanslag
Na afloop van het jaar ontvangt men een definitieve aanslag. Deze is gebaseerd op de werkelijke dieraantallen in 2015. Het verschil met de voorlopige aanslag wordt verrekend. Tegen de definitieve aanslag is wel bezwaar mogelijk.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Heffing diergezondheidsfonds voor schapen, geiten en pluimvee

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief