Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Herbeschikking fosfaatrechten bij onvoldoende productiecapaciteit

Dinsdag 28 augustus 2018

In het goedkeuringsbesluit van de Europese Commissie aangaande het stelsel van fosfaatrechten is een belangrijke voorwaarde opgenomen: het aantal toe te kennen fosfaatrechten mag de verwachte behoefte van het bedrijf aan rechten niet overschrijden. Dit houdt in dat op 1 januari 2018 nog voldoende productiecapaciteit op het bedrijf aanwezig moet zijn om met melkvee (waaronder vrouwelijk jongvee van vleesvee) de hoeveelheid fosfaat te produceren waarvoor rechten zijn toegekend. Wanneer de productiecapaciteit op 1 januari 2018 niet meer voldoende aanwezig is, dient het aantal toe te kennen fosfaatrechten in overeenstemming te worden gebracht met de productiecapaciteit van het bedrijf op 1 januari 2018.

Voornemen herbeschikking fosfaatrechten
Er zijn inmiddels enkele gevallen bekend waarbij deze toetsing is toegepast. Wanneer RVO.nl een vermindering wil toepassen, ontvangt men eerst een ‘Voornemen herbeschikking fosfaatrechten’ waartegen men een zienswijze kan indienen.

Stoppersregeling
Een belangrijke groep bedrijven die door deze voorwaarde kan worden getroffen, zijn de melkveehouders die hebben deelgenomen aan de stoppersregeling.

Pas op bij koop en verkoop fosfaatrechten
De voorwaarde vormt ook een risico voor zowel de verkoper als de koper van fosfaatrechten in het geval de verkoper op 1 januari 2018 over onvoldoende productiecapaciteit beschikte. Deze rechten kunnen alsnog deels of geheel worden teruggevorderd.

 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Herbeschikking fosfaatrechten bij onvoldoende productiecapaciteit

< Terug

Meest recente berichten

Digitale waarschuwing voor plannen in omgeving

Donderdag 19 september 2019 (Agrarisch)
Plannen in de omgeving kunnen een grote invloed hebben op het bedrijf. Het is daarom zaak hiervan tijdig op de hoogte te zijn om zo nodig bezwaar te kunnen maken.Op de website www.overheid.nl kan men zich in... Lees verder >

Nieuwe versie rekenmodel verlening Nb-vergunningen

Donderdag 19 september 2019 (Agrarisch)
Op 29 mei oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet gebruikt mocht worden om toestemmingen te verlenen op basis van de Wet natuurbescherming... Lees verder >

Prinsjesdag 2019

Donderdag 19 september 2019 (OOvB Nieuws)

Het was weer indrukwekkend. De glazen koets, tot in de puntjes gepoetst. De koningin in stemmig paars. De koning, met baard. En de kamerleden, lichtjes zenuwachtig, waarbij nog steeds de hoedjes letterlij... Lees verder >

NZa: Zorgverzekeraars moeten duidleijk zijn over omzetplafond en gelijke polissen

Dinsdag 17 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Zorgverzekeraars moeten voortaan per zorgaanbieder op hun website aangeven of zij een omzetplafond hebben afgesproken. Ook moeten zij op hun website bekend maken als het omzetplafond bij een zorgaanbieder... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief