Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Herbeschikking fosfaatrechten bij onvoldoende productiecapaciteit

Dinsdag 28 augustus 2018

In het goedkeuringsbesluit van de Europese Commissie aangaande het stelsel van fosfaatrechten is een belangrijke voorwaarde opgenomen: het aantal toe te kennen fosfaatrechten mag de verwachte behoefte van het bedrijf aan rechten niet overschrijden. Dit houdt in dat op 1 januari 2018 nog voldoende productiecapaciteit op het bedrijf aanwezig moet zijn om met melkvee (waaronder vrouwelijk jongvee van vleesvee) de hoeveelheid fosfaat te produceren waarvoor rechten zijn toegekend. Wanneer de productiecapaciteit op 1 januari 2018 niet meer voldoende aanwezig is, dient het aantal toe te kennen fosfaatrechten in overeenstemming te worden gebracht met de productiecapaciteit van het bedrijf op 1 januari 2018.

Voornemen herbeschikking fosfaatrechten
Er zijn inmiddels enkele gevallen bekend waarbij deze toetsing is toegepast. Wanneer RVO.nl een vermindering wil toepassen, ontvangt men eerst een ‘Voornemen herbeschikking fosfaatrechten’ waartegen men een zienswijze kan indienen.

Stoppersregeling
Een belangrijke groep bedrijven die door deze voorwaarde kan worden getroffen, zijn de melkveehouders die hebben deelgenomen aan de stoppersregeling.

Pas op bij koop en verkoop fosfaatrechten
De voorwaarde vormt ook een risico voor zowel de verkoper als de koper van fosfaatrechten in het geval de verkoper op 1 januari 2018 over onvoldoende productiecapaciteit beschikte. Deze rechten kunnen alsnog deels of geheel worden teruggevorderd.

 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Herbeschikking fosfaatrechten bij onvoldoende productiecapaciteit

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief