Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Herplantplicht zijn geen kerstbomen

Donderdag 13 augustus 2015


Nadat een tuinder een natuurgebied, zonder daarvoor een vergunning aan te vragen, in cultuur had gebracht kreeg deze te maken met een verplichting om het natuurgebied weer opnieuw te voorzien van inlandse bomen. Hij dacht slim te zijn en plantte sparren. Hij meende hiermee te hebben voldaan aan de herplantplicht en dacht daarmee ook zijn bedrijf een dienst te bewijzen: hij zag een extra inkomensmogelijkheid en het perceel kon nu onkruidvrij gehouden worden. Helaas voor de tuinder was de gemeente het daar niet mee eens en kreeg de gemeente uiteindelijk ook gelijk van het Hof Den Bosch.


De gemeente constateerde dat de tuinder zonder een vergunning aan te vragen bomen gekapt en hij kreeg daarom de opdracht ter compensatie nieuw bos aan te planten. Hiervoor sloten gemeente en tuinder een vaststellingsovereenkomst. In deze overeenkomst lag vast dat de tuinder de natuur zou herstellen en dat bij niet nakoming daarvan hij een boete zou verbeuren. De tuinder meende de compensatie te kunnen doen door op het perceel voor een deel ook kerstbomen aan te planten, naar het leek voor commerciële doeleinden. Op het terrein werden kunstmestkorrels gebruikt en bleken werkpaden en een bewateringssysteem aangelegd. Volgens de gemeente is daarbij geen sprake van natuurontwikkeling zoals was beoogd. Daarom werd een contractueel afgesproken boete van 45.000 euro opgelegd. De tuinder vocht deze boete bij de rechter aan.


De rechter oordeelt dat de gemeente erop mocht vertrouwen dat het voor de tuinder duidelijk was, dat het verlies van natuur gecompenseerd diende te worden door het planten van inheemse bomen en struiken. Dan ligt het niet voor de hand, dat toch ook andere dan inheemse bomen en struiken geplant worden op een compensatieperceel, dat overeenkomstig de natuurbestemming in stand moet worden gehouden. Dat klemt te meer voor wat betreft het aanbrengen van werkpaden, het gebruik van kunstmestkorrels en bewatering via een bewateringssysteem. Dat past niet bij een te creëren natuurgebied.


De tuinder trok aan het kortste eind; hij moest het perceel binnen 30 dagen ontruimen en hij verbeurde de boete van € 45.000, met de wettelijke rente en werd veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.


 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Herplantplicht zijn geen kerstbomen

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief