Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Herplantplicht zijn geen kerstbomen

Donderdag 13 augustus 2015


Nadat een tuinder een natuurgebied, zonder daarvoor een vergunning aan te vragen, in cultuur had gebracht kreeg deze te maken met een verplichting om het natuurgebied weer opnieuw te voorzien van inlandse bomen. Hij dacht slim te zijn en plantte sparren. Hij meende hiermee te hebben voldaan aan de herplantplicht en dacht daarmee ook zijn bedrijf een dienst te bewijzen: hij zag een extra inkomensmogelijkheid en het perceel kon nu onkruidvrij gehouden worden. Helaas voor de tuinder was de gemeente het daar niet mee eens en kreeg de gemeente uiteindelijk ook gelijk van het Hof Den Bosch.


De gemeente constateerde dat de tuinder zonder een vergunning aan te vragen bomen gekapt en hij kreeg daarom de opdracht ter compensatie nieuw bos aan te planten. Hiervoor sloten gemeente en tuinder een vaststellingsovereenkomst. In deze overeenkomst lag vast dat de tuinder de natuur zou herstellen en dat bij niet nakoming daarvan hij een boete zou verbeuren. De tuinder meende de compensatie te kunnen doen door op het perceel voor een deel ook kerstbomen aan te planten, naar het leek voor commerciële doeleinden. Op het terrein werden kunstmestkorrels gebruikt en bleken werkpaden en een bewateringssysteem aangelegd. Volgens de gemeente is daarbij geen sprake van natuurontwikkeling zoals was beoogd. Daarom werd een contractueel afgesproken boete van 45.000 euro opgelegd. De tuinder vocht deze boete bij de rechter aan.


De rechter oordeelt dat de gemeente erop mocht vertrouwen dat het voor de tuinder duidelijk was, dat het verlies van natuur gecompenseerd diende te worden door het planten van inheemse bomen en struiken. Dan ligt het niet voor de hand, dat toch ook andere dan inheemse bomen en struiken geplant worden op een compensatieperceel, dat overeenkomstig de natuurbestemming in stand moet worden gehouden. Dat klemt te meer voor wat betreft het aanbrengen van werkpaden, het gebruik van kunstmestkorrels en bewatering via een bewateringssysteem. Dat past niet bij een te creëren natuurgebied.


De tuinder trok aan het kortste eind; hij moest het perceel binnen 30 dagen ontruimen en hij verbeurde de boete van € 45.000, met de wettelijke rente en werd veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.


 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Herplantplicht zijn geen kerstbomen

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief