Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Herstelmogelijkheid subsidie asbestverwijdering

Donderdag 28 april 2016

Per 1 januari 2016 is de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken opengesteld  Via deze regeling kan men subsidie verkrijgen voor het verwijderen van asbestdaken, indien dit geschiedt door een gecertificeerd bedrijf. De subsidie bedraagt € 4,50 per m2. Een voorwaarde voor subsidieverlening is dat de asbestverwijdering is opgenomen in het landelijk asbestvolgsysteem (LAVS).


Het blijkt dat een aanzienlijk deel van de subsidieaanvragen niet in aanmerking komt voor subsidie, omdat de asbestverwijdering niet vooraf is gemeld in het LAVS. De subsidieregeling bood geen ruimte om de aanvraag aan te vullen of te herstellen. De regeling is nu zodanig gewijzigd, dat de aanvrager wel de mogelijkheid heeft de aanvraag te herstellen door alsnog een LAVS-melding te doen. Indien de aanvraag binnen de gestelde termijn wordt hersteld, wordt deze alsnog in behandeling genomen.


Daarnaast blijkt uit ingediende aanvragen dat de factuur van asbestverwijdering vaak niet aan de vereisten voldoet. Bij nader inzien kan met minder gegevens worden volstaan, omdat de overige informatie al in het LAVS staat. Daarom hoeft op de factuur alleen het adres van het object en het aantal m2 asbestdak vermeld te worden.


De subsidie moet binnen zes maanden na de uitvoering van de werkzaamheden aangevraagd worden bij de RVO.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Herstelmogelijkheid subsidie asbestverwijdering

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief