Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Herstelmogelijkheid subsidie asbestverwijdering

Donderdag 28 april 2016

Per 1 januari 2016 is de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken opengesteld  Via deze regeling kan men subsidie verkrijgen voor het verwijderen van asbestdaken, indien dit geschiedt door een gecertificeerd bedrijf. De subsidie bedraagt € 4,50 per m2. Een voorwaarde voor subsidieverlening is dat de asbestverwijdering is opgenomen in het landelijk asbestvolgsysteem (LAVS).


Het blijkt dat een aanzienlijk deel van de subsidieaanvragen niet in aanmerking komt voor subsidie, omdat de asbestverwijdering niet vooraf is gemeld in het LAVS. De subsidieregeling bood geen ruimte om de aanvraag aan te vullen of te herstellen. De regeling is nu zodanig gewijzigd, dat de aanvrager wel de mogelijkheid heeft de aanvraag te herstellen door alsnog een LAVS-melding te doen. Indien de aanvraag binnen de gestelde termijn wordt hersteld, wordt deze alsnog in behandeling genomen.


Daarnaast blijkt uit ingediende aanvragen dat de factuur van asbestverwijdering vaak niet aan de vereisten voldoet. Bij nader inzien kan met minder gegevens worden volstaan, omdat de overige informatie al in het LAVS staat. Daarom hoeft op de factuur alleen het adres van het object en het aantal m2 asbestdak vermeld te worden.


De subsidie moet binnen zes maanden na de uitvoering van de werkzaamheden aangevraagd worden bij de RVO.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Herstelmogelijkheid subsidie asbestverwijdering

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief