Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Herwaardering landbouwgrond toegestaan?

Donderdag 11 juni 2015

Er lopen op dit moment verschillende proefprocedures over de herwaardering van landbouwgronden uit vrees voor een mogelijke afschaffing van de landbouwvrijstelling.


Oordeel gerechtshof
In een proefprocedure oordeelde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 13 mei 2014 dat goed koopmansgebruik zich niet verzet tegen herwaardering van landbouwgronden boven kostprijs, nu op de gerealiseerde voordelen de landbouwvrijstelling van toepassing is. Het Hof achtte de stelselwijziging niet gericht op het behalen van incidenteel voordeel, daar de wijziging zich over meerdere jaren afwikkelt.


Advies aan Hoge Raad
De zaak ligt nu bij de Hoge Raad. De Advocaat-Generaal (A-G) van de Hoge Raad heeft onlangs een advies uitgebracht aan de Hoge Raad, dat in de meeste gevallen wordt overgenomen.


Volgens de A-G staat vast dat de vrees voor afschaffing van de landbouwvrijstelling de reden is dat de belanghebbende wilde overgaan naar waardering op basis van WEVAB. Met de stelselwijziging is dus beoogd om, door tussentijdse herwaardering, een verwachte toekomstige wens van de wetgever om latent bestaande vermogenswinsten binnen de belaste sfeer te brengen, te frustreren. Dit is volgens de A-G een incidenteel fiscaal voordeel. De stelselwijziging zou daarom volgens de A-G niet gerechtvaardigd zijn.


De A-G adviseert dus om de staatssecretaris van Financiën gelijk te geven. Het wachten is nu op de definitieve uitspraak van de Hoge Raad.


Herwaardering op basis van bijzondere omstandigheid wel mogelijk
Belangrijk is wel het verschil met herwaardering op basis van een bijzondere omstandigheid. Veel herwaarderingen hebben plaats gevonden vanwege een bijzondere omstandigheid, bijvoorbeeld aanpassing winstverdeling of de toetreding van een nieuwe vennoot tot een maatschap of firma. Deze herwaarderingen zijn door Belastingdienst goedgekeurd en de proefprocedures hebben voor deze situaties geen gevolgen.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Herwaardering landbouwgrond toegestaan?

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief