Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Herwaardering landbouwgrond toegestaan?

Donderdag 11 juni 2015

Er lopen op dit moment verschillende proefprocedures over de herwaardering van landbouwgronden uit vrees voor een mogelijke afschaffing van de landbouwvrijstelling.


Oordeel gerechtshof
In een proefprocedure oordeelde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 13 mei 2014 dat goed koopmansgebruik zich niet verzet tegen herwaardering van landbouwgronden boven kostprijs, nu op de gerealiseerde voordelen de landbouwvrijstelling van toepassing is. Het Hof achtte de stelselwijziging niet gericht op het behalen van incidenteel voordeel, daar de wijziging zich over meerdere jaren afwikkelt.


Advies aan Hoge Raad
De zaak ligt nu bij de Hoge Raad. De Advocaat-Generaal (A-G) van de Hoge Raad heeft onlangs een advies uitgebracht aan de Hoge Raad, dat in de meeste gevallen wordt overgenomen.


Volgens de A-G staat vast dat de vrees voor afschaffing van de landbouwvrijstelling de reden is dat de belanghebbende wilde overgaan naar waardering op basis van WEVAB. Met de stelselwijziging is dus beoogd om, door tussentijdse herwaardering, een verwachte toekomstige wens van de wetgever om latent bestaande vermogenswinsten binnen de belaste sfeer te brengen, te frustreren. Dit is volgens de A-G een incidenteel fiscaal voordeel. De stelselwijziging zou daarom volgens de A-G niet gerechtvaardigd zijn.


De A-G adviseert dus om de staatssecretaris van Financiën gelijk te geven. Het wachten is nu op de definitieve uitspraak van de Hoge Raad.


Herwaardering op basis van bijzondere omstandigheid wel mogelijk
Belangrijk is wel het verschil met herwaardering op basis van een bijzondere omstandigheid. Veel herwaarderingen hebben plaats gevonden vanwege een bijzondere omstandigheid, bijvoorbeeld aanpassing winstverdeling of de toetreding van een nieuwe vennoot tot een maatschap of firma. Deze herwaarderingen zijn door Belastingdienst goedgekeurd en de proefprocedures hebben voor deze situaties geen gevolgen.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Herwaardering landbouwgrond toegestaan?

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief