Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Herziening omzetbelasting op melkvee mogelijk

Donderdag 31 maart 2016

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 2 maart geoordeeld dat een ondernemer die overgaat van de landbouwregeling naar de btw-regeling, recht heeft op aftrek van btw op de aanfokkosten van jongvee en melk­koeien die op dat moment op het bedrijf aanwezig zijn. Dit kan een aanzienlijk belastingvoordeel opleve­ren.


De uitspraak is niet definitief, want de Belastingdienst heeft nog de mogelijkheid in hoger beroep te gaan bij het gerechtshof. Het kan zelfs zo zijn dat de Hoge Raad uiteindelijk een oordeel moet vellen.


Indien men in het lopende jaar heeft geopteerd voor de omzetbelasting en men de btw over het gebruiks­vee niet heeft teruggevraagd, kan de btw nog terug­gevraagd worden bij de aangifte in het laatste tijdvak van het (boek)jaar.


Voor oude jaren is het raadzaam bezwaar te maken tegen de ingediende aangifte, indien er nog geen vijf jaren zijn verstreken. De Belastingdienst kan het be­zwaar afwijzen, omdat het te laat is ingediend en ge­rechtelijke uitspraken in principe geen terugwerkende kracht hebben, maar bij een gunstige uitspraak van de Hoge Raad kan mogelijk toch een teruggave worden verleend.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Herziening omzetbelasting op melkvee mogelijk

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief