Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Herziening omzetbelasting op melkvee mogelijk

Donderdag 31 maart 2016

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 2 maart geoordeeld dat een ondernemer die overgaat van de landbouwregeling naar de btw-regeling, recht heeft op aftrek van btw op de aanfokkosten van jongvee en melk­koeien die op dat moment op het bedrijf aanwezig zijn. Dit kan een aanzienlijk belastingvoordeel opleve­ren.


De uitspraak is niet definitief, want de Belastingdienst heeft nog de mogelijkheid in hoger beroep te gaan bij het gerechtshof. Het kan zelfs zo zijn dat de Hoge Raad uiteindelijk een oordeel moet vellen.


Indien men in het lopende jaar heeft geopteerd voor de omzetbelasting en men de btw over het gebruiks­vee niet heeft teruggevraagd, kan de btw nog terug­gevraagd worden bij de aangifte in het laatste tijdvak van het (boek)jaar.


Voor oude jaren is het raadzaam bezwaar te maken tegen de ingediende aangifte, indien er nog geen vijf jaren zijn verstreken. De Belastingdienst kan het be­zwaar afwijzen, omdat het te laat is ingediend en ge­rechtelijke uitspraken in principe geen terugwerkende kracht hebben, maar bij een gunstige uitspraak van de Hoge Raad kan mogelijk toch een teruggave worden verleend.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Herziening omzetbelasting op melkvee mogelijk

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief