Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Het arbeidsrecht in 2018 (wederom) op de schop?!

Woensdag 18 oktober 2017

In het regeerakkoord dat vorige week is gepresenteerd worden nieuwe wetswijzigingen binnen het arbeidsrecht aangekondigd. Hierbij treft u de belangrijkste voorgenomen wijzigingen aan.

De belangrijkste arbeidsrechtelijke punten uit het regeerakkoord:

  1. De periode waarna opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een vast contract wordt verlengd van twee naar drie jaar. De keten van opvolgende tijdelijke contracten wordt verlengd van twee naar drie jaar. Dus terug naar de situatie van vóór het in werking treden van de Wet werk en Zekerheid. Als er langer dan zes maanden tussen twee opvolgende contracten zit, begint de reeks van contracten opnieuw te tellen. Die tussenperiode blijft aldus gehandhaafd.
  2. Verruiming van de mogelijkheden voor langere proeftijden. Om te bevorderen dat werkgevers mensen in vaste dienst nemen, worden de mogelijkheden voor een langere proeftijd verruimd. Als een werkgever bij het eerste contract, een contract voor onbepaalde tijd aanbiedt, wordt de proeftijd verruimd naar maximaal vijf maanden. Bij contracten langer dan twee jaar wordt de proeftijd maximaal drie maanden. In overige gevallen blijft de proeftijd ongewijzigd.
  3. Compensatie voor de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Compensatie bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid is met name bedoeld om de (kleinere) MKB ondernemingen te ontlasten.
  4. Het recht op een transitievergoeding vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst. Werknemers krijgen al vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op de zogeheten transitievergoeding in plaats van na twee jaar.
  5. Verkorting van de loondoorbetalingsregeling bij ziekte voor kleine werkgevers naar één jaar. Voor ondernemingen tot 25 werknemers wordt de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte verkort naar 1 jaar.
  6. De introductie van een cumulatiegrond in het ontslagrecht (eventueel onder toekenning van een extra vergoeding). Op basis van de huidige wet moet de werkgever de ontslaggrond die hij kiest onderbouwen. Een combinatie van verschillende ontslaggronden is niet mogelijk.  Dat gaat mogelijk veranderen. Het wordt dan mogelijk om verschillende gronden en omstandigheden te combineren en de rechter te laten beoordelen of ontslag gerechtvaardigd is. De rechter krijgt dan wel de mogelijkheid om een extra vergoeding aan de werknemer toe te kennen van maximaal de helft van de transitievergoeding bovenop de reeds bestaande transitievergoeding.
  7. Geen transitievergoeding meer verschuldigd bij ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Wij houden de ontwikkelingen rondom de aanstaande wijzigingen van het arbeidsrecht nauwlettend voor u in de gaten en zullen u hierover blijven informeren. Heeft u nu al vragen? Neem gerust contact op met een van de juristen van OOvB.

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief