Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Het gebruik van een handelsnaam in uw logo kan relevant zijn

Donderdag 21 januari 2016

Volgens de Handelsnaamwet mag u geen handelsnaam voeren die, voordat uw onderneming onder die naam werd gedreven, al door iemand anders rechtmatig werd gevoerd, of daarvan in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover daardoor vanwege de aard van de ondernemingen en de vestigingsplaats bij het publiek verwarring kan ontstaan. Bij de beantwoording van de vraag of er bij het publiek sprake kan zijn van verwarring tussen de ondernemingen, kan de omstandigheid dat het gestelde handelsnaamgebruik plaatsvindt door gebruik van een logo een rol spelen, aldus een uitspraak van de Hoge Raad van 4 december 2015.

Hoewel in de wet is opgenomen dat de vormgeving van de naam geen onderdeel uitmaakt van de handelsnaam, moeten alle omstandigheden van het geval worden meegewogen bij de beoordeling of er bij het publiek verwarring kan ontstaan. Ook het eventueel door u gebruikte logo kan derhalve toch relevant zijn indien er discussies ontstaan over het gebruik van uw handelsnaam, of het gebruik van uw handelsnaam door een concurrent.

Dit soort procedures kunnen overigens nog extra in de papieren lopen. In gewone procedures wordt de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld tot betaling van de proceskosten van de andere partij op basis van een forfaitair liquidatietarief. Daarbij worden de proceskosten aan de hand van een puntensysteem begroot. Sinds een aantal jaren bestaat in Nederland echter de mogelijkheid om volledige proceskosten te vorderen in procedures inzake intellectuele eigendomsrechten.

Uit de hierboven aangehaalde uitspraak blijkt dat dit ook van toepassing is in procedures waarin bescherming wordt gezocht tegen inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht dat wordt ontleend aan een handelsnaam. De proceskosten die aan de tegenpartij moeten worden betaald indien de procedure wordt verloren kunnen daarbij behoorlijk oplopen.

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief