Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Het gebruik van een handelsnaam in uw logo kan relevant zijn

Donderdag 21 januari 2016

Volgens de Handelsnaamwet mag u geen handelsnaam voeren die, voordat uw onderneming onder die naam werd gedreven, al door iemand anders rechtmatig werd gevoerd, of daarvan in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover daardoor vanwege de aard van de ondernemingen en de vestigingsplaats bij het publiek verwarring kan ontstaan. Bij de beantwoording van de vraag of er bij het publiek sprake kan zijn van verwarring tussen de ondernemingen, kan de omstandigheid dat het gestelde handelsnaamgebruik plaatsvindt door gebruik van een logo een rol spelen, aldus een uitspraak van de Hoge Raad van 4 december 2015.

Hoewel in de wet is opgenomen dat de vormgeving van de naam geen onderdeel uitmaakt van de handelsnaam, moeten alle omstandigheden van het geval worden meegewogen bij de beoordeling of er bij het publiek verwarring kan ontstaan. Ook het eventueel door u gebruikte logo kan derhalve toch relevant zijn indien er discussies ontstaan over het gebruik van uw handelsnaam, of het gebruik van uw handelsnaam door een concurrent.

Dit soort procedures kunnen overigens nog extra in de papieren lopen. In gewone procedures wordt de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld tot betaling van de proceskosten van de andere partij op basis van een forfaitair liquidatietarief. Daarbij worden de proceskosten aan de hand van een puntensysteem begroot. Sinds een aantal jaren bestaat in Nederland echter de mogelijkheid om volledige proceskosten te vorderen in procedures inzake intellectuele eigendomsrechten.

Uit de hierboven aangehaalde uitspraak blijkt dat dit ook van toepassing is in procedures waarin bescherming wordt gezocht tegen inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht dat wordt ontleend aan een handelsnaam. De proceskosten die aan de tegenpartij moeten worden betaald indien de procedure wordt verloren kunnen daarbij behoorlijk oplopen.

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief