Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Het nieuwe Besluit emissiearme huisvesting gepubliceerd

Donderdag 30 juli 2015


Het nieuwe Besluit emissiearme huisvesting is gepubliceerd in het Staatsblad. Dit besluit gaat het huidige Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting) vervangen.
De publicatie datum van het nieuwe besluit was 1 juli 2015 en de inwerkingtreding wordt op zeer korte termijn verwacht.


Het Besluit emissiearme huisvesting bepaalt dat dierenverblijven emissiearm moeten zijn, als er emissiearme huisvestingssystemen beschikbaar zijn. Het besluit bevat de maximale emissiewaarden: alleen huisvestingssystemen met een emissiefactor die lager is dan of gelijk aan de maximale emissiewaarde, zijn toegestaan. De maximale waarden (ammoniak/fijn stof) gelden voor melk- en kalfkoeien, varkens, kippen, kalkoenen en eenden. Het gaat hierbij om bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen en bedrijven die een omgevingsvergunning milieu hebben.
Het besluit is direct werkend: de regels gelden automatisch (van rechtswege) naast de voorschriften van het Activiteitenbesluit of de omgevingsvergunning milieu.


Een belangrijke wijziging is de uitbreiding en aanscherping van de maximale emissiewaarden voor ammoniak. Het beperken van de stalemissies is één van de maatregelen in het kader van Programmatische Aanpak Stikstof. Daarnaast zijn er de ontwikkelingen in de techniek.  Sinds de inwerkingtreding van het Besluit huisvesting zijn er diverse nieuwe emissiearme systemen beschikbaar gekomen, die aanscherpen van de maximale emissiewaarden mogelijk maken.
Een andere belangrijke wijziging is de opname van maximale emissiewaarden voor fijnstof. Dit zorgt op termijn voor verlaging van de fijnstofemissies.


 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Het nieuwe Besluit emissiearme huisvesting gepubliceerd

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief