Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Het nieuwe Besluit emissiearme huisvesting gepubliceerd

Donderdag 30 juli 2015


Het nieuwe Besluit emissiearme huisvesting is gepubliceerd in het Staatsblad. Dit besluit gaat het huidige Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting) vervangen.
De publicatie datum van het nieuwe besluit was 1 juli 2015 en de inwerkingtreding wordt op zeer korte termijn verwacht.


Het Besluit emissiearme huisvesting bepaalt dat dierenverblijven emissiearm moeten zijn, als er emissiearme huisvestingssystemen beschikbaar zijn. Het besluit bevat de maximale emissiewaarden: alleen huisvestingssystemen met een emissiefactor die lager is dan of gelijk aan de maximale emissiewaarde, zijn toegestaan. De maximale waarden (ammoniak/fijn stof) gelden voor melk- en kalfkoeien, varkens, kippen, kalkoenen en eenden. Het gaat hierbij om bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen en bedrijven die een omgevingsvergunning milieu hebben.
Het besluit is direct werkend: de regels gelden automatisch (van rechtswege) naast de voorschriften van het Activiteitenbesluit of de omgevingsvergunning milieu.


Een belangrijke wijziging is de uitbreiding en aanscherping van de maximale emissiewaarden voor ammoniak. Het beperken van de stalemissies is één van de maatregelen in het kader van Programmatische Aanpak Stikstof. Daarnaast zijn er de ontwikkelingen in de techniek.  Sinds de inwerkingtreding van het Besluit huisvesting zijn er diverse nieuwe emissiearme systemen beschikbaar gekomen, die aanscherpen van de maximale emissiewaarden mogelijk maken.
Een andere belangrijke wijziging is de opname van maximale emissiewaarden voor fijnstof. Dit zorgt op termijn voor verlaging van de fijnstofemissies.


 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Het nieuwe Besluit emissiearme huisvesting gepubliceerd

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief