Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Het verwachte BEX-voordeel van 2016 daadwerkelijk benut?

Donderdag 18 augustus 2016

Het gewonnen ruwvoer van 2015 wees op een gunstig jaar voor de mestproductie van het melkvee. Een hoog BEX-voordeel leek haalbaar. Dit is gunstig voor de kosten van mestafzet en voor de eisen op het gebied van grondgebonden groei.


De eerste tussentijdse cijfers leren dat het niet elke melkveehouder gelukt is dit voordeel te realiseren. Sommige melkveehouders zullen daarom dit jaar nog extra maatregelen moeten nemen om binnen de grenzen van de grondgebonden groei te blijven en aan de gebruiksnormen te voldoen.


Het begint met een tussentijdse berekening. Gezien de grote financiële belangen is het zaak hier snel mee te beginnen en deze berekening nadat de analyses van de maiskuilen binnen zijn nog eens kritisch te bekijken en zo nodig de bedrijfsvoering tijdig bij te sturen.


 


 


 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Het verwachte BEX-voordeel van 2016 daadwerkelijk benut?

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief