Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Het verwachte BEX-voordeel van 2016 daadwerkelijk benut?

Donderdag 18 augustus 2016

Het gewonnen ruwvoer van 2015 wees op een gunstig jaar voor de mestproductie van het melkvee. Een hoog BEX-voordeel leek haalbaar. Dit is gunstig voor de kosten van mestafzet en voor de eisen op het gebied van grondgebonden groei.


De eerste tussentijdse cijfers leren dat het niet elke melkveehouder gelukt is dit voordeel te realiseren. Sommige melkveehouders zullen daarom dit jaar nog extra maatregelen moeten nemen om binnen de grenzen van de grondgebonden groei te blijven en aan de gebruiksnormen te voldoen.


Het begint met een tussentijdse berekening. Gezien de grote financiële belangen is het zaak hier snel mee te beginnen en deze berekening nadat de analyses van de maiskuilen binnen zijn nog eens kritisch te bekijken en zo nodig de bedrijfsvoering tijdig bij te sturen.


 


 


 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Het verwachte BEX-voordeel van 2016 daadwerkelijk benut?

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief