Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Hoe beoordeel je een CV van een sollicitant?

Dinsdag 19 maart 2019

Het is een uitdaging om aan goede mensen te komen voor je bedrijf. Dat is tenminste het algemene beeld dat vandaag de dag leeft. Alle toeters en bellen moeten uit de kast worden gehaald om nieuwe medewerkers te verleiden tot een sollicitatie. Een ontwikkeling die ertoe leidt dat vele gelukszoekers met twijfelachtige capaciteiten proberen een nieuwe baan te verkrijgen. Waarbij een flinke salarissprong lonkt bijvoorbeeld. Als werkgever is het de kunst om die gelukszoekers eruit te filteren. Een recruitmentbureau gaf onlangs de volgende tips om een CV en sollicitatiebrief te beoordelen.

 1. De eerste indruk
  Net zoals dat gebeurt bij een eerste kennismaking, geldt dat ook voor een sollicitatiebrief. Hoe is de eerste indruk. Staan er spelfouten in de sollicitatie? Is er aandacht besteed aan de opmaak? Is de informatie actueel?
 2. “Ik ben best belangrijk”
  Het is niet erg dat een kandidaat zijn beste kanten laat zien. Toch is het oppassen voor ‘zelfoverschatters’ of ‘bluffers’. Wanneer wordt gesproken over het verantwoordelijk zijn voor tal van projecten helpt het als tevens is aangegeven hoe de uitvoering van deze verantwoordelijkheid is aangepakt. Ook is het goed om te kijken of bereikte resultaten worden genoemd.
 3. Hippe termen
  Het gebruik van jargon is geen misdaad. Toch is het oppassen als een kandidaat zich bedient van allerlei hippe termen. ‘Agile’ werken, ‘out of the box’ mentaliteit, 24/7 attitude… dan is het oppassen. Het zou zomaar kunnen dat je te maken hebt met iemand die meer aandacht besteedt aan de vorm dan aan de inhoud.
 4. Stijl en karakter
  Het taalgebruik verraadt zeer zeker al iets over de persoonlijkheid van iemand. Zoals al gezegd; gebruikt iemand teveel hippe woorden? Dan is het de vraag of dat past bij de cultuur van je bedrijf. Is iemand te formeel. Ook dat kan iets zeggen, evenals het omgekeerde natuurlijk. Dus let op taal om een beeld te vormen van iemands karakter.
< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief