Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Hoe speel je als ondernemer in op de koopkracht van Generatie Z?

Woensdag 12 juli 2017

Eerlijk zeggen? Heeft u al eens gehoord van de generatie Z? Het zijn de jongeren die geboren zijn na 1990 en voorzichtig de arbeidsmarkt betreden. Ze verkrijgen dus koopkracht en beschikken over een besteedbaar inkomen. En aangezien 3,8 miljoen jongeren tot deze generatie horen, zijn ze relevant voor onze economie… en u als ondernemer. Maar hoe weet je hen te bereiken en te raken?

De Z- jongeren zitten een groot deel van de dag achter een beeldscherm. Bijna 8 uur lang zelfs. Waarvan meer dan de helft achter hun telefoon. De andere helft wordt verdeeld tussen beeldscherm van computer of iPad en TV (vaak in combinatie met één van de eerder genoemde digitale schermen). De meest gebruikte toepassingen?
-         Whatsapp
-         Instagram
-         Snapchat
-         Youtube
-         Facebook

Wilt u dus contact met deze doelgroep? Dan zult u de verschillende social media kanalen moeten inzetten.

Tip!
Het is sowieso interessant om meer en meer gebruik te maken van de communicatiekracht van social mediakanalen. Want ook oudere Nederlanders gebruiken massaal social media.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief