Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Hoe staat uw onderneming er voor?

Woensdag 12 juli 2017

Het eerste half jaar van 2017 zit er al weer op en de vakanties staan weer voor de deur. Een mooie tijd om de balans op te maken.

Hoe is het eerste half jaar verlopen? Tussentijdse cijfers geven u veel informatie. Niet alleen om te bepalen of u wijzigingen in uw bedrijfsvoering moet doorvoeren, maar ook om te bepalen welke keuzes u kunt maken om uw fiscale positie te optimaliseren.

Heeft u bijvoorbeeld investeringsplannen? Dan kunt u aan de hand van uw tussentijdse cijfers bepalen of daar financieel ook de ruimte voor is. Maar u kunt ook beoordelen of extra investeringen in het tweede half jaar nog fiscale voordelen opleveren. Voor veel investeringen heeft u namelijk recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. U profiteert maximaal van deze aftrek bij een totaal investeringsbedrag op jaarbasis van € 56.192. De aftrek op de winst bedraagt dan € 15.374, derhalve 28% van het investeringsbedrag. Investeert u meer dan € 56.192 in kwalificerende bedrijfsmiddelen dan gaat het percentage en eventueel ook het nominale bedrag van de aftrek naar beneden. Investeert u minder dan € 56.192 dan is het percentage nog steeds 28% van het investeringsbedrag (bij een minimale investering van € 2.301), maar levert u dit nominaal minder aftrek op. Een investering naar voren halen of juist uitstellen naar volgend jaar kan u dan ook aardig wat geld besparen.

Ook kunt u zich afvragen of de rechtsvorm van uw onderneming nog wel bij u past.

Wellicht is uw onderneming dermate gegroeid dat een B.V. beter bij uw onderneming past. Een geruisloze overgang, dat wil zeggen zonder heffing van inkomstenbelasting, van een eenmanszaak of VOF naar een B.V. is nog met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 mogelijk, mits u deze intentie maar vóór 1 oktober 2017 op de voorgeschreven wijze kenbaar maakt bij de belastingdienst. Heeft u een eenmanszaak maar wilt u gezien de laatste ontwikkelingen een VOF aangaan met bijvoorbeeld uw meewerkende partner of een werknemer? Dan is dit tot 1 oktober aanstaande ook nog met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 mogelijk.

Tot slot willen wij u er nog op attenderen dat ook het tussentijds beoordelen van de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling u geld kan besparen. Op dit moment kunt u immers nog bijsturen. Heeft u meer kosten gemaakt die onder de werkkostenregeling vallen dan u aan vrije ruimte heeft? Dan kunt u hier het komende half jaar nog op inspelen. Of heeft u juist vrije ruimte over en is er dus ruimte voor een extra beloning voor uw werknemers?

Voldoende stof tot nadenken lijkt ons zo. Gelukkig hoeft u dat niet alleen te doen. Wij als adviseurs van OOvB denken graag met u mee.

< Terug

Meest recente berichten

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >

Regels scheuren grasland

Woensdag 07 augustus 2019 (Agrarisch)
Vanwege de aanhoudende droogte en de gevolgen hiervan voor de graszode kan het wenselijk zijn om grasland te scheuren. Welke regels gelden hiervoor?Klei- en veengrondOp klei- en veengrond mag grasland tot en... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief