Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Hoe zit het ook alweer? Hoe lang moet ik mijn zakelijke documenten bewaren?

Vrijdag 22 december 2017

Als ondernemer weet u dat zakelijke documenten een wettelijke bewaartermijn hebben. Maar hoe lang de bewaartermijn precies is? We zetten het nog eens op een rijtje.

Allereerst. Wat te bewaren? (Let op! Ook e-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering, horen bij de administratie)

  • de kasadministratie en kassabonnen
  • facturen (ook electronische facturen)
  • financiële aantekeningen, zoals het inkoop- en verkoopboek
  • tussentijds gemaakte controleberekeningen
  • bankafschriften
  • contracten, overeenkomsten en andere afspraken
  • agenda's en afsprakenboeken
  • correspondentie
  • software en databestanden

 

 

Soort document Bewaartermijn  
Gegevens van onroerende zaken en rechten op onroerende zaken 10 jaar  

Basisgegevens als het grootboek, de debiteuren- en crediteurenadminstratie, voorraadadministratie, in- en verkoopadministratie en loonadministratie
   
E-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering

7 jaar

 

Overige gegevens:
Loonbelastingverklaringen of formulieren met de gegevens voor de loonheffingen, kopieën van het identiteitsbewijs en kopieën van beschikkingen of verklaringen die je van je werknemer hebt gekregen


5 jaar
 


Let op

Een langere bewaartermijn geldt voor bedrijven die elektronische diensten, radio- en televisieomroepdiensten en telecommunicatiediensten leveren. Zij moeten hun administratie 10 jaar bewaren.

Kortere bewaartermijn
Op grond van beleid kan de belastinginspecteur soms afspraken maken over een kortere bewaartermijn. Dit geldt ook voor de vorm en het detailniveau waarop de gegevens moeten worden bewaard.

(Bron: Belastingdienst)

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief