Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Hoe zit het ook alweer? Hoe lang moet ik mijn zakelijke documenten bewaren?

Vrijdag 22 december 2017

Als ondernemer weet u dat zakelijke documenten een wettelijke bewaartermijn hebben. Maar hoe lang de bewaartermijn precies is? We zetten het nog eens op een rijtje.

Allereerst. Wat te bewaren? (Let op! Ook e-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering, horen bij de administratie)

  • de kasadministratie en kassabonnen
  • facturen (ook electronische facturen)
  • financiële aantekeningen, zoals het inkoop- en verkoopboek
  • tussentijds gemaakte controleberekeningen
  • bankafschriften
  • contracten, overeenkomsten en andere afspraken
  • agenda's en afsprakenboeken
  • correspondentie
  • software en databestanden

 

 

Soort document Bewaartermijn  
Gegevens van onroerende zaken en rechten op onroerende zaken 10 jaar  

Basisgegevens als het grootboek, de debiteuren- en crediteurenadminstratie, voorraadadministratie, in- en verkoopadministratie en loonadministratie
   
E-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering

7 jaar

 

Overige gegevens:
Loonbelastingverklaringen of formulieren met de gegevens voor de loonheffingen, kopieën van het identiteitsbewijs en kopieën van beschikkingen of verklaringen die je van je werknemer hebt gekregen


5 jaar
 


Let op

Een langere bewaartermijn geldt voor bedrijven die elektronische diensten, radio- en televisieomroepdiensten en telecommunicatiediensten leveren. Zij moeten hun administratie 10 jaar bewaren.

Kortere bewaartermijn
Op grond van beleid kan de belastinginspecteur soms afspraken maken over een kortere bewaartermijn. Dit geldt ook voor de vorm en het detailniveau waarop de gegevens moeten worden bewaard.

(Bron: Belastingdienst)

< Terug

Meest recente berichten

Digitale waarschuwing voor plannen in omgeving

Donderdag 19 september 2019 (Agrarisch)
Plannen in de omgeving kunnen een grote invloed hebben op het bedrijf. Het is daarom zaak hiervan tijdig op de hoogte te zijn om zo nodig bezwaar te kunnen maken.Op de website www.overheid.nl kan men zich in... Lees verder >

Nieuwe versie rekenmodel verlening Nb-vergunningen

Donderdag 19 september 2019 (Agrarisch)
Op 29 mei oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet gebruikt mocht worden om toestemmingen te verlenen op basis van de Wet natuurbescherming... Lees verder >

Prinsjesdag 2019

Donderdag 19 september 2019 (OOvB Nieuws)

Het was weer indrukwekkend. De glazen koets, tot in de puntjes gepoetst. De koningin in stemmig paars. De koning, met baard. En de kamerleden, lichtjes zenuwachtig, waarbij nog steeds de hoedjes letterlij... Lees verder >

NZa: Zorgverzekeraars moeten duidleijk zijn over omzetplafond en gelijke polissen

Dinsdag 17 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Zorgverzekeraars moeten voortaan per zorgaanbieder op hun website aangeven of zij een omzetplafond hebben afgesproken. Ook moeten zij op hun website bekend maken als het omzetplafond bij een zorgaanbieder... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief