Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Hoe zit het ook alweer? Hoe lang moet ik mijn zakelijke documenten bewaren?

Vrijdag 22 december 2017

Als ondernemer weet u dat zakelijke documenten een wettelijke bewaartermijn hebben. Maar hoe lang de bewaartermijn precies is? We zetten het nog eens op een rijtje.

Allereerst. Wat te bewaren? (Let op! Ook e-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering, horen bij de administratie)

  • de kasadministratie en kassabonnen
  • facturen (ook electronische facturen)
  • financiële aantekeningen, zoals het inkoop- en verkoopboek
  • tussentijds gemaakte controleberekeningen
  • bankafschriften
  • contracten, overeenkomsten en andere afspraken
  • agenda's en afsprakenboeken
  • correspondentie
  • software en databestanden

 

 

Soort document Bewaartermijn  
Gegevens van onroerende zaken en rechten op onroerende zaken 10 jaar  

Basisgegevens als het grootboek, de debiteuren- en crediteurenadminstratie, voorraadadministratie, in- en verkoopadministratie en loonadministratie
   
E-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering

7 jaar

 

Overige gegevens:
Loonbelastingverklaringen of formulieren met de gegevens voor de loonheffingen, kopieën van het identiteitsbewijs en kopieën van beschikkingen of verklaringen die je van je werknemer hebt gekregen


5 jaar
 


Let op

Een langere bewaartermijn geldt voor bedrijven die elektronische diensten, radio- en televisieomroepdiensten en telecommunicatiediensten leveren. Zij moeten hun administratie 10 jaar bewaren.

Kortere bewaartermijn
Op grond van beleid kan de belastinginspecteur soms afspraken maken over een kortere bewaartermijn. Dit geldt ook voor de vorm en het detailniveau waarop de gegevens moeten worden bewaard.

(Bron: Belastingdienst)

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief