Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Hoge marginale druk voor de laagste inkomens

Woensdag 19 april 2017

De afbouw van verschillende inkomensafhankelijke toeslagen en belastingkortingen geeft de laagste inkomens de grootste lasten.

Het ministerie van SZW (Soicale Zaken en Werkgelegenheid) heeft onderzoek waar de marginale druk het hoogste ligt. Dit naar aanleiding van de moties die aangenomen zijn door de Eerste en Tweede Kamer eind 2016. Marginale druk is het deel van de stijging van de bruto inkomsten dat niet resulteert in een toename van het besteedbare inkomen. De meeste werkenden hebben een marginale druk van rond de 50%. De verdeling van de gemiddelde marginale druk over de inkomens en huishoudens is zo opgebouwd dat de arbeidsmarktprikkels zoveel mogelijk bevorderd worden. Bijvoorbeeld: werknemers met een inkomen tussen € 10.000 en € 20.000 hebben de laagste gemiddelde marginale druk om ze stimuleren meer te gaan werken. Er zijn ook uitschieters naar boven toe. Ongeveer 3,5% van de werkenden heeft te maken met een marginale druk boven de 64% en 1,1% (circa 70.000 werkenden) heeft zelfs een marginale druk van meer dan 80%. Het gaat daarbij voornamelijk om werkenden met een inkomen tussen € 20.000 en € 35.000. Op zichzelf is dat een hoge marginale druk, maar daar staat tegenover dat deze groep relatief veel inkomensondersteuning ontvangt en daardoor een lage gemiddelde druk heeft.

De achtergrond van dit soort gevallen met een hoge marginale druk is een stapeling van inkomensafhankelijke belastingkortingen en toeslagen die afbouwen in dit inkomenstraject. Met name de huur- en zorgtoeslag dragen hieraan bij. De huurtoeslag bouwt – afhankelijk van de hoogte van de huur en de huishoudsituatie – met circa 30 à 40% af en heeft een harde inkomensgrens waarboven de huurtoeslag compleet vervalt. De zorgtoeslag bouwt met 13% af. De arbeidskorting, het kindgebonden budget en de algemene heffingskorting dragen ook bij aan de marginale druk, maar de afbouwtrajecten daarvan zijn minder steil.

Alleenverdieners met een inkomen tussen € 20.000 en € 35.000 hebben gemiddeld een hogere marginale druk dan tweeverdieners, omdat ze vaker gebruik maken van de verschillende toeslagen. Toeslagen zijn afhankelijk van het huishoudinkomen en tweeverdieners hebben door de tweede verdiener al snel een huishoudinkomen dat te hoog is om in aanmerking te komen voor de toeslagen. De alleenverdieners hebben bij inkomens boven de € 35.000 een gemiddelde druk die ongeveer vijf procentpunten boven die van de tweeverdieners ligt.

Er zijn geen eenvoudige oplossingen voor een hoge marginale druk, zo blijkt uit het onderzoek. De marginale druk kan worden verlaagd door de gerichte inkomensondersteuning te verminderen, maar heeft negatieve inkomenseffecten voor de lagere inkomens tot gevolg. Anderzijds kan de marginale druk worden verlaagd door het minder snel afbouwen van de inkomensondersteuning. Maar hierdoor krijgen ook meer huishoudens recht op inkomensondersteuning, waardoor de marginale druk van die groepen stijgt. Negatieve inkomenseffecten en verschuiving van de marginale druk kunnen niet vermeden wordt zonder financiële consequenties voor de schatkist, aldus het SZW.

Bron: Nextens

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief