Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Hoge Raad wijst herwaardering landbouwgrond af

Donderdag 16 juli 2015


Met het oog op een mogelijke afschaffing van de landbouwvrijstelling wordt er getracht de landbouwgrond te waarderen op de waarde in het economische verkeer bij voortzetting van de aanwending van de grond in het kader van het landbouwbedrijf (WEVAB-waarde).


In een procedure heeft de Hoge Raad op 10 juli 2015 geoordeeld dat het stelsel van waardering op de WEVAB niet strookt met goed koopmansgebruik, omdat het in strijd moet worden geacht met een uitdrukkelijk voorschrift van de belastingwet, namelijk het bepaalde over de landbouwvrijstelling zelf.


Volgens de Hoge Raad zijn volgens de landbouwvrijstelling bepaalde omschreven waardeveranderingen van grond vrijgesteld van de heffing van inkomstenbelasting, maar maximaal de bij vervreemding of onttrekking gerealiseerde boekwinst. Indien de grond jaarlijks wordt geherwaardeerd zou het kunnen dat er in totaal een hogere vrijstelling voor waardeveranderingen wordt toegepast dan er uiteindelijk bij vervreemding of onttrekking zou worden gerealiseerd. Daardoor kunnen in een later jaar ontstane waardedalingen die niet onder de landbouwvrijstelling vallen en/of gemaakte verkoopkosten, niet meer worden gesaldeerd met de reeds in aanmerking genomen vrijgestelde waardeveranderingen.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Hoge Raad wijst herwaardering landbouwgrond af

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief