Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Hoge Raad wijst herwaardering landbouwgrond af

Donderdag 16 juli 2015


Met het oog op een mogelijke afschaffing van de landbouwvrijstelling wordt er getracht de landbouwgrond te waarderen op de waarde in het economische verkeer bij voortzetting van de aanwending van de grond in het kader van het landbouwbedrijf (WEVAB-waarde).


In een procedure heeft de Hoge Raad op 10 juli 2015 geoordeeld dat het stelsel van waardering op de WEVAB niet strookt met goed koopmansgebruik, omdat het in strijd moet worden geacht met een uitdrukkelijk voorschrift van de belastingwet, namelijk het bepaalde over de landbouwvrijstelling zelf.


Volgens de Hoge Raad zijn volgens de landbouwvrijstelling bepaalde omschreven waardeveranderingen van grond vrijgesteld van de heffing van inkomstenbelasting, maar maximaal de bij vervreemding of onttrekking gerealiseerde boekwinst. Indien de grond jaarlijks wordt geherwaardeerd zou het kunnen dat er in totaal een hogere vrijstelling voor waardeveranderingen wordt toegepast dan er uiteindelijk bij vervreemding of onttrekking zou worden gerealiseerd. Daardoor kunnen in een later jaar ontstane waardedalingen die niet onder de landbouwvrijstelling vallen en/of gemaakte verkoopkosten, niet meer worden gesaldeerd met de reeds in aanmerking genomen vrijgestelde waardeveranderingen.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Hoge Raad wijst herwaardering landbouwgrond af

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief