Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Hoger beroep fosfaatreductieplan

Dinsdag 16 mei 2017

Op 4 mei heeft de voorzieningenrechter in een zestal kort gedingen geoordeeld dat het fosfaatreductieplan niet van toepassing is voor 52 melkveehouders. Dit oordeel heeft geen gevolgen voor de overige melkveebedrijven.

Dee staatssecretaris van Economische Zaken heeft inmiddels besloten om hoger beroep in te stellen tegen de uitspraken van de voorzieningenrechter. Hij zal daarbij verzoeken om spoedappèl. Het hof zal moeten instemmen met het verzoek om spoedbehandeling.

De staatssecretaris vindt dat het oordeel van de voorzieningenrechter dat de regeling disproportioneel uitpakt voor de eisende melkveehouders, aanvechtbaar is. Daar komt bij dat de regeling in zijn optiek voor alle melkveehouders, ook voor eisers, voorzienbaar was. Verder is hij er niet van overtuigd dat in alle gevallen sprake was van onomkeerbare financieringsverplichtingen, die – als gevolg van de regeling – niet zouden kunnen worden nagekomen.

De beslissing hoger beroep in te stellen zadelt de bedrijven die door de voorzieningenrechter in het gelijk zijn gesteld op met een dilemma. Op dit moment zijn ze vrijgesteld van het fosfaatreductieplan. Indien de Staat echter in hoger beroep in het gelijk wordt gesteld, geldt de regeling volgens de staatssecretaris met terugwerkende kracht tot de ingangsdatum weer geheel voor hen. Door zich niet te houden aan de regeling nemen ze dus een risico. Dit geldt ook voor bedrijven die ‘meeliften’ op de uitspraak van de voorzieningenrechter.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Hoger beroep fosfaatreductieplan

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief