Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Hoger beroep fosfaatreductieplan

Dinsdag 16 mei 2017

Op 4 mei heeft de voorzieningenrechter in een zestal kort gedingen geoordeeld dat het fosfaatreductieplan niet van toepassing is voor 52 melkveehouders. Dit oordeel heeft geen gevolgen voor de overige melkveebedrijven.

Dee staatssecretaris van Economische Zaken heeft inmiddels besloten om hoger beroep in te stellen tegen de uitspraken van de voorzieningenrechter. Hij zal daarbij verzoeken om spoedappèl. Het hof zal moeten instemmen met het verzoek om spoedbehandeling.

De staatssecretaris vindt dat het oordeel van de voorzieningenrechter dat de regeling disproportioneel uitpakt voor de eisende melkveehouders, aanvechtbaar is. Daar komt bij dat de regeling in zijn optiek voor alle melkveehouders, ook voor eisers, voorzienbaar was. Verder is hij er niet van overtuigd dat in alle gevallen sprake was van onomkeerbare financieringsverplichtingen, die – als gevolg van de regeling – niet zouden kunnen worden nagekomen.

De beslissing hoger beroep in te stellen zadelt de bedrijven die door de voorzieningenrechter in het gelijk zijn gesteld op met een dilemma. Op dit moment zijn ze vrijgesteld van het fosfaatreductieplan. Indien de Staat echter in hoger beroep in het gelijk wordt gesteld, geldt de regeling volgens de staatssecretaris met terugwerkende kracht tot de ingangsdatum weer geheel voor hen. Door zich niet te houden aan de regeling nemen ze dus een risico. Dit geldt ook voor bedrijven die ‘meeliften’ op de uitspraak van de voorzieningenrechter.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Hoger beroep fosfaatreductieplan

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief