Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Hogere bedrijfswinsten leiden niet tot verlaging van schulden

Dinsdag 18 december 2018

Aan de vooravond van de kredietcrisis in 2007 bedroeg de schuldenberg van bedrijven, huishoudens en overheden 2,7 keer zoveel als het totale bruto binnenlands product. Afgelopen jaar is de schuldenberg gestegen tot een niveau van 3,2 keer het bruto binnenlands product. Dus, ondanks de grotere winstgevendheid van bedrijven en de economische groei, zijn we er niet in geslaagd om de schulden te verlagen. Zorgelijk, volgens vele economen. Vooral China heeft zijn schuld zien toenemen en dat geldt ook voor Latijns-Amerika. Tegenover 10 cent eigen vermogen staat 90 cent aan schuld.

Door de extreem lage rentes, zijn de schuldenaren in staat om hun rentes te betalen, maar het is vrezen wat er gebeurt als de rentes zouden stijgen?

Vermogensbeheerder Pictet publiceerde onlangs een rapport over de verhoudingen tussen de netto schuld en het bedrijfsresultaat. Daarin spreekt zij haar zorgen uit en wordt gewaarschuwd dat de hoge bedrijfsschulden een volgende financiële crisis kunnen veroorzaken. Vooral als de rente hoger wordt.

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief