Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Hogere bedrijfswinsten leiden niet tot verlaging van schulden

Dinsdag 18 december 2018

Aan de vooravond van de kredietcrisis in 2007 bedroeg de schuldenberg van bedrijven, huishoudens en overheden 2,7 keer zoveel als het totale bruto binnenlands product. Afgelopen jaar is de schuldenberg gestegen tot een niveau van 3,2 keer het bruto binnenlands product. Dus, ondanks de grotere winstgevendheid van bedrijven en de economische groei, zijn we er niet in geslaagd om de schulden te verlagen. Zorgelijk, volgens vele economen. Vooral China heeft zijn schuld zien toenemen en dat geldt ook voor Latijns-Amerika. Tegenover 10 cent eigen vermogen staat 90 cent aan schuld.

Door de extreem lage rentes, zijn de schuldenaren in staat om hun rentes te betalen, maar het is vrezen wat er gebeurt als de rentes zouden stijgen?

Vermogensbeheerder Pictet publiceerde onlangs een rapport over de verhoudingen tussen de netto schuld en het bedrijfsresultaat. Daarin spreekt zij haar zorgen uit en wordt gewaarschuwd dat de hoge bedrijfsschulden een volgende financiële crisis kunnen veroorzaken. Vooral als de rente hoger wordt.

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief