Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Hogere bedrijfswinsten leiden niet tot verlaging van schulden

Dinsdag 18 december 2018

Aan de vooravond van de kredietcrisis in 2007 bedroeg de schuldenberg van bedrijven, huishoudens en overheden 2,7 keer zoveel als het totale bruto binnenlands product. Afgelopen jaar is de schuldenberg gestegen tot een niveau van 3,2 keer het bruto binnenlands product. Dus, ondanks de grotere winstgevendheid van bedrijven en de economische groei, zijn we er niet in geslaagd om de schulden te verlagen. Zorgelijk, volgens vele economen. Vooral China heeft zijn schuld zien toenemen en dat geldt ook voor Latijns-Amerika. Tegenover 10 cent eigen vermogen staat 90 cent aan schuld.

Door de extreem lage rentes, zijn de schuldenaren in staat om hun rentes te betalen, maar het is vrezen wat er gebeurt als de rentes zouden stijgen?

Vermogensbeheerder Pictet publiceerde onlangs een rapport over de verhoudingen tussen de netto schuld en het bedrijfsresultaat. Daarin spreekt zij haar zorgen uit en wordt gewaarschuwd dat de hoge bedrijfsschulden een volgende financiële crisis kunnen veroorzaken. Vooral als de rente hoger wordt.

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief