Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Hoofdlijnen sanering en verduurzaming varkenshouderij

Dinsdag 10 juli 2018

In het regeerakkoord van het najaar 2017 is aangekondigd dat het kabinet € 200 miljoen zou uittrekken voor een warme sanering van de varkenshouderij in veedichte en belaste gebieden vanwege gezondheids- en leefomgevingsrisico’s. Ter invulling hiervan heeft de minister van LNV onlangs een hoofdlijnenakkoord gesloten met verschillende partijen over een gecombineerde aanpak langs twee sporen.

Spoor 1: sanering en bedrijfsbeëindiging
Het eerste spoor ziet op het op korte termijn verminderen van de geuroverlast door varkensbedrijven in veedichte gebieden (de bestaande concentratiegebieden Zuid en Oost uit de Meststoffenwet) door het saneren en beëindigen van locaties of bedrijven die willen stoppen. Varkenshouders die voldoen aan de voorwaarden komen in aanmerking voor een vaste marktconforme vergoeding voor de varkensrechten en voor een nader vast te stellen beëindigingsvergoeding voor het waardeverlies van de stallen. Er moet nog besloten worden of het doelmatig is ‘gedoogstoppers 2020’ toe te laten tot de saneringsregeling.

Voor dit spoor wordt € 120 miljoen uitgetrokken. De openstelling wordt voorzien in twee tranches: halverwege 2019 en in het tweede kwartaal van 2020.

Spoor 2: brongerichte verduurzaming
Het tweede spoor is gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van en investeringen in innovatieve brongerichte emissiebeperkende maatregelen in nieuwe en bestaande stallen in de varkenshouderij en voor de pluimvee- en melkgeitenhouderij. Op middellange en lange termijn moet dit leiden tot een forse reductie en het brongericht voorkomen van schadelijke emissies (geur, ammoniak, methaan, fijnstof en endotoxinen) uit stallen. In totaal is hiervoor een budget van € 60 miljoen beschikbaar, waarvan € 40 miljoen voor de varkenshouderij, € 15 miljoen voor de pluimveehouderij en € 5 miljoen voor de melkgeitenhouderij. Voorts wordt er € 8 miljoen gereserveerd voor de verschillende flankerende maatregelen in het kader van de Wet verbod pelsdierhouderij bovenop de al eerder hiervoor gereserveerde middelen.

 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Hoofdlijnen sanering en verduurzaming varkenshouderij

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief