Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Hoofdlijnen sanering en verduurzaming varkenshouderij

Dinsdag 10 juli 2018

In het regeerakkoord van het najaar 2017 is aangekondigd dat het kabinet € 200 miljoen zou uittrekken voor een warme sanering van de varkenshouderij in veedichte en belaste gebieden vanwege gezondheids- en leefomgevingsrisico’s. Ter invulling hiervan heeft de minister van LNV onlangs een hoofdlijnenakkoord gesloten met verschillende partijen over een gecombineerde aanpak langs twee sporen.

Spoor 1: sanering en bedrijfsbeëindiging
Het eerste spoor ziet op het op korte termijn verminderen van de geuroverlast door varkensbedrijven in veedichte gebieden (de bestaande concentratiegebieden Zuid en Oost uit de Meststoffenwet) door het saneren en beëindigen van locaties of bedrijven die willen stoppen. Varkenshouders die voldoen aan de voorwaarden komen in aanmerking voor een vaste marktconforme vergoeding voor de varkensrechten en voor een nader vast te stellen beëindigingsvergoeding voor het waardeverlies van de stallen. Er moet nog besloten worden of het doelmatig is ‘gedoogstoppers 2020’ toe te laten tot de saneringsregeling.

Voor dit spoor wordt € 120 miljoen uitgetrokken. De openstelling wordt voorzien in twee tranches: halverwege 2019 en in het tweede kwartaal van 2020.

Spoor 2: brongerichte verduurzaming
Het tweede spoor is gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van en investeringen in innovatieve brongerichte emissiebeperkende maatregelen in nieuwe en bestaande stallen in de varkenshouderij en voor de pluimvee- en melkgeitenhouderij. Op middellange en lange termijn moet dit leiden tot een forse reductie en het brongericht voorkomen van schadelijke emissies (geur, ammoniak, methaan, fijnstof en endotoxinen) uit stallen. In totaal is hiervoor een budget van € 60 miljoen beschikbaar, waarvan € 40 miljoen voor de varkenshouderij, € 15 miljoen voor de pluimveehouderij en € 5 miljoen voor de melkgeitenhouderij. Voorts wordt er € 8 miljoen gereserveerd voor de verschillende flankerende maatregelen in het kader van de Wet verbod pelsdierhouderij bovenop de al eerder hiervoor gereserveerde middelen.

 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Hoofdlijnen sanering en verduurzaming varkenshouderij

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief