Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Horeca en personeel

Dinsdag 13 november 2018

Dat er een personeelstekort is bij de horeca zal duidelijk zijn. Meerdere publicaties in de landelijke- en vakpers geven dat aan en ook in de praktijk kom je het tegen. Langere wachttijden op terras of in restaurant maken we allemaal mee, zeker tijdens zo’n langgerekte zomer.

Tijdens een fietstocht deze zomervakantie komen mijn partner en ik aan in een dorp aan de Maas. In het dorp bevindt zich een plein waaraan enkele horecazaken zijn gelegen. Onze keuze valt op een hotel annex restaurant in een hoek van het plein met zicht op de kerk. We zoeken een plek uit op het plein waar dan ongeveer 8 personen zich bevinden, het is nog aan de vroege kant.

De aanwezigen zitten achter hun kop koffie of thee, de een met een landkaart in de hand, de ander met zijn of haar mobieltje. Een ober is bezig met handveger en blik om nog wat bloemrestjes op te vegen, maar staakt zijn opruimwerk en komt naar onze tafel. Hij neemt de bestelling op en even later wordt deze vriendelijk door hemzelf aangereikt.

Langzamerhand neemt het aantal bezoekers op het plein toe, veelal toeristen op de fiets, en we zijn benieuwd: is hier ook een personeelstekort? Inmiddels zijn we verhuisd naar een iets hoger gelegen terrasgedeelte aan de voorgevel van het pand, zodat we meer zicht hebben op het geheel: noem het maar gezonde nieuwsgierigheid of als inspiratie voor een aankomend artikel….

Opeens verschijnen er een paar jonge mannen “uit het niets” om de eerder genoemde ober te helpen. Hij instrueert hen zodat ze weten welke mensen het eerst geholpen dienen te worden.

Intussen is het tijd voor iets anders te nuttigen dan een kop thee. De jongste van de obers neemt de bestelling op en even later wordt de wijn gebracht. Voor het bestelde eten vraagt hij enig geduld want er is zojuist een groot gezelschap aangekomen die een warm en koud buffet genieten, binnen in het restaurant. Alle begrip.

We genieten van de zon en de omgeving, en toch na enkele minuten al ontvangen wij het bestelde op onze tafel. “Wilt u nog iets te drinken meneer, mevrouw?”

Na een heerlijke lunch fietsen we verder met de gedachte dat er hopelijk meerdere horecabedrijven het zo kunnen regelen. En tevens is er inspiratie opgedaan voor dit artikel.

Over inspiratie gesproken, op 3 december aanstaande organiseert OOvB adviseurs en accountants een inspiratieavond speciaal voor horecaondernemers waarin wordt ingegaan op ontwikkelingen in de markt én de kansen die er zijn om je als horecaondernemer te onderscheiden. Hierbij doen wij een beroep op de kennis en ervaring van Ton Lenting, eigenaar van het gerenommeerde horeca adviesbureau Lenting & Partners en regelmatig spreker bij Horeca Nederland.

U kunt zich gratis aanmelden via deze link.

Wellicht tot ziens op 3 december!

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief