Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Hulphond Nederland blij met extra bijdrage van OOvB door sneller betalende klanten.

Donderdag 22 december 2016

Enkele maanden geleden maakten wij via de maandelijkse OOvB nieuwsbrief ons voornemen bekend om Hulphond Nederland een financiële bijdrage te geven van 2 euro voor elke OOvB factuur die binnen 14 dagen betaald zou worden.

Het resultaat mag er zijn. Dankzij de vele OOvB klanten die besloten hebben om binnen 14 dagen te betalen, is de tussenstand momenteel 1.000 euro!
Daarvoor is een dankjewel aan de sneller betalende OOvB klanten wel op hun plaats.

Wij hopen dat deze actie ook in 2017 zal leiden tot een aanzienlijke extra bijdrage voor Hulphond Nederland.

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief