Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Huurder dient zelf vooraf de bestemming van de bedrijfsruimte te onderzoeken

Donderdag 17 maart 2016

Het komt nog al eens voor dat de contractuele bestemming van het gehuurde in de huurovereenkomst afwijkt van de planologische bestemming. Onlangs heeft de Hoge Raad in een interessant arrest bevestigd dat een huurder van bedrijfsruimte er in zijn algemeenheid niet van uit mag gaan dat de professionele verhuurder bij de gemeente is nagegaan of het gehuurde planologisch geschikt is voor de bestemming die de huurder volgens de huurovereenkomst aan het gehuurde moet geven.

Wat was het geval? In de huurovereenkomst was opgenomen dat het gehuurde uitsluitend mocht worden gebruikt als horecabedrijfsruimte. In overeenstemming met de bestemming uit de huurovereenkomst wilde de huurder het bedrijfspand gaan gebruiken als Italiaans restaurant. De gemeente stuurde de huurder echter een aanschrijving toen hij bezig was het pand te verbouwen en legde een bouwstop op. Er was namelijk voor de verbouwing een vergunning vereist. Deze vergunning kon echter niet zomaar worden verleend, omdat het gewenste Italiaanse restaurant niet in overeenstemming was met het geldende bestemmingsplan. Er moest daarom nog een aparte afwijkingsprocedure worden gevolgd.

Hiermee had de huurder geen rekening gehouden. Niet veel later vernietigt de huurder daarom de huurovereenkomst buitengerechtelijk, met een beroep op dwaling. Huurder stelt dat verhuurder haar - voorafgaand aan de huurovereenkomst - had moeten informeren dat het bedrijfspand niet overeenkomstig de bestemming als horecabedrijfsruimte gebruikt kon worden en dat dit mogelijk tot problemen zou kunnen leiden bij een verbouwing.

Het Hof gaf de huurder in hoger beroep gelijk en oordeelde dat de verhuurder, als grote professionele speler op de Nederlandse horecamarkt en hoofdhuurder van het bedrijfspand, had behoren te weten wat de precieze bestemming van het bedrijfspand was en de huurder had moeten informeren over mogelijke problemen met de gemeente.

De Hoge Raad beslist echter anders. Een huurder van bedrijfsruimte mag er volgens de Hoge Raad in zijn algemeenheid niet van uitgaan, dat met het oog op zijn belang, door de professionele verhuurder bij de gemeente is nagegaan of eventuele verbouwingsplannen mogelijk problemen in verband met het bestemmingsplan opleveren. 

Kortom, het is belangrijk dat de huurder van bedrijfsruimte zelf vooraf onderzoekt in hoeverre realisering van de bestemming uit de huurovereenkomst ook volgens het bestemmingsplan mogelijk is. Dit is volgens de Hoge Raad niet per definitie een taak van de verhuurder.

< Terug

Meest recente berichten

Afwijzing betalingsrechten o.b.v. N-code percelen wordt niet herzien

Donderdag 18 juli 2019 (Agrarisch)
Percelen met een bepaald natuurbeheertype werden in het stelsel van betalingsrechten aanvankelijk uitgesloten voor de toekenning en uitbetaling van betalingsrechten. In juli 2017 oordeelde het College van Be... Lees verder >

Duurzaam investeren, de belastingdienst betaalt mee!

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Wanneer u als horecaondernemer uw bedrijf wilt verduurzamen is het mogelijk gebruik te maken van een aantal fiscale faciliteiten. Wat u dit kan opleveren en waar u aan moet denken?

Lees verder >

Handelsspanningen voorbode voor verdere renteverlaging

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Met de toenemende gevolgen van de handels’oorlog’ tussen China en de VS en de verlaging van de industriële productie, laten economen hun zorgen de vrije loop.

Lees verder >

Domeinnaamfraude? Let op!

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Het zou zomaar kunnen dat je een telefoontje krijgt (of email) met het verzoek een domeinnaam te registreren van je bedrijf. Dit omdat een andere partij belangstelling heeft getoond in dezelfde domeinnaam... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief