Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Huurder dient zelf vooraf de bestemming van de bedrijfsruimte te onderzoeken

Donderdag 17 maart 2016

Het komt nog al eens voor dat de contractuele bestemming van het gehuurde in de huurovereenkomst afwijkt van de planologische bestemming. Onlangs heeft de Hoge Raad in een interessant arrest bevestigd dat een huurder van bedrijfsruimte er in zijn algemeenheid niet van uit mag gaan dat de professionele verhuurder bij de gemeente is nagegaan of het gehuurde planologisch geschikt is voor de bestemming die de huurder volgens de huurovereenkomst aan het gehuurde moet geven.

Wat was het geval? In de huurovereenkomst was opgenomen dat het gehuurde uitsluitend mocht worden gebruikt als horecabedrijfsruimte. In overeenstemming met de bestemming uit de huurovereenkomst wilde de huurder het bedrijfspand gaan gebruiken als Italiaans restaurant. De gemeente stuurde de huurder echter een aanschrijving toen hij bezig was het pand te verbouwen en legde een bouwstop op. Er was namelijk voor de verbouwing een vergunning vereist. Deze vergunning kon echter niet zomaar worden verleend, omdat het gewenste Italiaanse restaurant niet in overeenstemming was met het geldende bestemmingsplan. Er moest daarom nog een aparte afwijkingsprocedure worden gevolgd.

Hiermee had de huurder geen rekening gehouden. Niet veel later vernietigt de huurder daarom de huurovereenkomst buitengerechtelijk, met een beroep op dwaling. Huurder stelt dat verhuurder haar - voorafgaand aan de huurovereenkomst - had moeten informeren dat het bedrijfspand niet overeenkomstig de bestemming als horecabedrijfsruimte gebruikt kon worden en dat dit mogelijk tot problemen zou kunnen leiden bij een verbouwing.

Het Hof gaf de huurder in hoger beroep gelijk en oordeelde dat de verhuurder, als grote professionele speler op de Nederlandse horecamarkt en hoofdhuurder van het bedrijfspand, had behoren te weten wat de precieze bestemming van het bedrijfspand was en de huurder had moeten informeren over mogelijke problemen met de gemeente.

De Hoge Raad beslist echter anders. Een huurder van bedrijfsruimte mag er volgens de Hoge Raad in zijn algemeenheid niet van uitgaan, dat met het oog op zijn belang, door de professionele verhuurder bij de gemeente is nagegaan of eventuele verbouwingsplannen mogelijk problemen in verband met het bestemmingsplan opleveren. 

Kortom, het is belangrijk dat de huurder van bedrijfsruimte zelf vooraf onderzoekt in hoeverre realisering van de bestemming uit de huurovereenkomst ook volgens het bestemmingsplan mogelijk is. Dit is volgens de Hoge Raad niet per definitie een taak van de verhuurder.

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief