Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Importheffing door Trump heeft ook grote gevolgen voor Europa

Dinsdag 13 maart 2018

Het zal u niet ontgaan zijn dat Donald Trump – de omstreden president van de Verenigde Staten – opnieuw het nieuws haalt met zijn voorgenomen importheffing op staal. Respectievelijk 25% op staal en 10% op aluminium. “Het staal is terug en ook het aluminium is terug”! Zo scandeert Trump naar zijn aanhangers in de provinciestaten, die het maar wat prettig vinden dat hun armoedige industrie nieuw leven krijgt.

Buurlanden Canada en Mexico hebben gepleit voor een succesvolle vrijstelling. Een streven dat ook sterk aanwezig is bij de leiders van de Europese Unie. Er is zelfs al een tegenwerping opgeroepen in de vorm van importheffingen op Amerikaanse goederen. Trump, niet vies van krachtige woorden, heeft daarop uitgesproken om de iconen van Duitsland – Mercedes, Audi en BMW – te belasten met extra importheffingen. Hoewel de partijgenoten van Trump oproepen tot nuance, lijkt dit advies nog niet echt een gehoor te vinden bij Trump.

Angela Merkel, naast Duitsland’s machtigste vrouw ook toonaangevend in Europa, heeft een aantal gesprekken voor de boeg met Trump waarin zij zal pleiten voor een Europese ontheffing. Als deze gesprekken op niets uitlopen, dan lijkt een handelsoorlog onafwendbaar. Het blijft dus nog even spannend.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief