Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


In alle rust op vakantie, nog even iets als een pensioenakkoord en klimaatakkoord

Dinsdag 18 juni 2019

Nederland maakt zich bijna op voor een welverdiende zomervakantie. Hoe prettig is het dan om een aantal werkzaamheden te kunnen afronden. Zo ook in Den Haag, wat te denken als het dossiers betreft zoals het pensioenakkoord, het klimaatakkoord? Hele belangrijke beslissingen die bijna iedere Nederlander direct of indirect, op korte of op lange termijn raken. Pensioenakkoord Na 9 jaar afwegingen maken en onderhandelingen voeren wordt uitvoering van de plannen ingezet. De vakbonden FNV en CNV hebben hun fiat gegeven en het woord is aan de Vakcentrale voor Professionals. Dossier volledig gesloten, nee natuurlijk niet maar dat is ook niet onlogisch voor iets dat zo groot en omvattend is. De accu opladen in vakantie en dan volgt een meer gedetailleerde uitwerking, ongetwijfeld eentje die veel inspanning vergt waarna een nieuwe vakantie als geroepen komt. Ook niet erg, als we nu dan toch maar eindelijk eens komen tot een passende, moderne invulling welke ook echt ingaat per de nu voorgenomen datum van 1 januari 2022.

Verlaging van de AOW-leeftijd blijft (terecht) een hot issue maar dat is mogelijk nog te vangen in rekenmodellen. Niet logisch om alles over één kam te scheren, als het gaat om persoonlijk(er) maatwerk, flexibiliteit om jouw eigen pensioenpotje in te zetten, aandacht voor zware beroepen en daarin de mogelijkheid te bieden eerder met pensioen te gaan. Voor dergelijke aspecten, welke niet altijd te vangen zijn in rekenmodellen, is er hoop op verstandige beslissingen met oog voor de mens om op gepaste wijze en leeftijd van pensioen te kunnen genieten. Klimaatakkoord Dit bevindt zich nog in een fase van verder aftasten, het vinden van een balans tussen gestelde doelen ten aanzien van het verlagen van broeikasgasemissies en de daarmee gemoeide kosten (rekenmodellen) heeft er mogelijk al toe geleid dat op elektrisch rijden minder subsidie wordt verstrekt en dat de bijtelling privégebruik voor elektrische auto’s (snel) naar boven wordt bijgesteld. Daarbij kan/wil het kabinet (terecht) niet op alle momenten het achterste van de tong laten zien. Politiek, de discussie die dan weer ontstaat omdat het kabinet informatie bewust of onbewust niet deelde kort voor Prinsjesdag. Voer voor de oppositie om de premier het vuur aan de schenen te leggen, veel tijd en energie die gestoken wordt in een poging te scoren bij de achterban en/of nieuwe kiezers. Misschien een utopie te denken dat het zo werkt, maar wat een mooie, romantische gedachte als coalitie en oppositie echt samenwerken om te komen tot een breed gedragen oplossing als het gaat om een heel complex, belangrijk onderwerp als klimaat in plaats van de focus te hebben op achterdocht bij de totstandkoming.

Die gedachte/hoop maar eens vasthouden tijdens de aanstaande vakantieperiode om hierna dit belangrijke dossier met grote interesse te blijven volgen.

< Terug

Meest recente berichten

Isoleren woning? Vanaf 2 september 2019 subsidie mogelijk!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Bent u eigenaar en tevens bewoner van een woning en wilt u deze isoleren, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een nieuwe subsidieregeling. Deze subsidie, de subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH),... Lees verder >

De gespannen arbeidsmarkt, ook in de horeca!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

In het 2e kwartaal 2019 is de vraag naar personeel verder toegenomen. Uit onderzoek is gebleken dat per 100 werklozen 93 vacatures openstaan, over het 1e kwartaal was dit nog 88 vacatures per honderd werk... Lees verder >

Bent u al voorbereid op de Wet arbeidsmarkt in balans?

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. Bent u al voorbereid? In deze bijdrage treft u enkele onderwerpen aan waar u rekening mee moet gaan houden.

Lees verder >

Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Donderdag 12 september 2019 (Agrarisch)
Op zand- en lössgrond is het verplicht na de teelt van maïs een vanggewas te telen. Er zijn de volgende mogelijkheden om aan deze verplichting te voldoen: onderzaai van gras kort na het zaaien van ... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief