Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Incasso voortaan ook via aangetekende mail

Woensdag 16 mei 2018

Bij een aangetekende brief denkt u waarschijnlijk aan een postbode die bij aflevering vraagt om een handtekening. Verleden tijd, als het aan enkele aanbieders van aangetekende mail ligt.

Vanaf nu kan namelijk ook een aangetekende mail gestuurd worden. De technologie is bij de verschillende aanbieders afwijkend. Daar waar de ene mailaanbieder via een datacheck (het tellen van het aantal karakters) kijkt of de mail onveranderd blijft, vraagt een andere aanbieder vooraf aan de ontvanger of die bereid is om de aangetekende email te ontvangen. In alle gevallen wordt de aangetekende mail via speciaal ingerichte servers verstuurd én wordt gechecked of de mail ook daadwerkelijk wordt geopend. Daar waar een aangetekende mail lang geen euro kost, bedraagt de prijs voor een aangetekende brief per post nog altijd €8,40. Zo wordt het aangetekend versturen van informatie erg aantrekkelijk.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan eens op de website van ‘Aangetekend Mailen’.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief