Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Informatieplicht energiebesparing

Donderdag 06 september 2018

Bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar verbruiken, zijn volgens het Activiteitenbesluit Milieubeheer verplicht om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen. Achtergrond is dat energie besparen een belangrijke stap is in het beperken van de uitstoot van broeikasgassen (CO2). Volgend jaar zal tevens een informatieplicht worden ingevoerd.

Voldoen aan de energiebesparingsverplichting
Er zijn twee mogelijkheden om te voldoen aan de energiebesparingsplicht:  • Men treft alle maatregelen conform de Erkende Maatregelen Lijsten (EML).

  • Men neemt een alternatieve maatregel en motiveert dat daarmee aan de energiebesparingsplicht is voldaan.Informatieplicht
Er komt een informatieplicht voor bedrijven en instellingen die aan de energiebesparingsplicht moeten voldoen. Dit houdt in men uiterlijk 1 juli 2019 (daarna eenmaal per vier jaar) het bevoegd gezag moeten laten weten welke energiebesparende maatregelen men heeft getroffen. Voor deze registratie komt begin 2019 een landelijke, digitaal registratiesysteem beschikbaar. Uitgezonderd van de informatieplicht zijn:  • bedrijven in de glastuinbouw;

  • deelnemers aan het Europese Broeikasgasemissiehandelssysteem;

  • categorie C-bedrijven (inrichtingen die een omgevingsvergunning milieu nodig zijn). Op deze bedrijven is de energiebesparingsplicht volgens het Activiteitenbesluit niet van toepassing, maar kunnen voorschriften in de vergunning staan;

  • deelnemers aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3).Toezicht en handhaving
De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving. Wanneer niet voldaan wordt aan de energiebesparings- en/of informatieplicht, voldoet men niet aan de milieuvergunning. Hierdoor loopt men het risico dat deze wordt ingetrokken.

Let op! De energiebesparingsplicht bestaat al enige tijd. Dat betekent dat hierop op dit moment al gehandhaafd kan worden.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Informatieplicht energiebesparing

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief