Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Informatieplicht energiebesparing

Donderdag 06 september 2018

Bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar verbruiken, zijn volgens het Activiteitenbesluit Milieubeheer verplicht om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen. Achtergrond is dat energie besparen een belangrijke stap is in het beperken van de uitstoot van broeikasgassen (CO2). Volgend jaar zal tevens een informatieplicht worden ingevoerd.

Voldoen aan de energiebesparingsverplichting
Er zijn twee mogelijkheden om te voldoen aan de energiebesparingsplicht:  • Men treft alle maatregelen conform de Erkende Maatregelen Lijsten (EML).

  • Men neemt een alternatieve maatregel en motiveert dat daarmee aan de energiebesparingsplicht is voldaan.Informatieplicht
Er komt een informatieplicht voor bedrijven en instellingen die aan de energiebesparingsplicht moeten voldoen. Dit houdt in men uiterlijk 1 juli 2019 (daarna eenmaal per vier jaar) het bevoegd gezag moeten laten weten welke energiebesparende maatregelen men heeft getroffen. Voor deze registratie komt begin 2019 een landelijke, digitaal registratiesysteem beschikbaar. Uitgezonderd van de informatieplicht zijn:  • bedrijven in de glastuinbouw;

  • deelnemers aan het Europese Broeikasgasemissiehandelssysteem;

  • categorie C-bedrijven (inrichtingen die een omgevingsvergunning milieu nodig zijn). Op deze bedrijven is de energiebesparingsplicht volgens het Activiteitenbesluit niet van toepassing, maar kunnen voorschriften in de vergunning staan;

  • deelnemers aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3).Toezicht en handhaving
De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving. Wanneer niet voldaan wordt aan de energiebesparings- en/of informatieplicht, voldoet men niet aan de milieuvergunning. Hierdoor loopt men het risico dat deze wordt ingetrokken.

Let op! De energiebesparingsplicht bestaat al enige tijd. Dat betekent dat hierop op dit moment al gehandhaafd kan worden.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Informatieplicht energiebesparing

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief