Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Informatieplicht energiebesparing

Donderdag 06 september 2018

Bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar verbruiken, zijn volgens het Activiteitenbesluit Milieubeheer verplicht om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen. Achtergrond is dat energie besparen een belangrijke stap is in het beperken van de uitstoot van broeikasgassen (CO2). Volgend jaar zal tevens een informatieplicht worden ingevoerd.

Voldoen aan de energiebesparingsverplichting
Er zijn twee mogelijkheden om te voldoen aan de energiebesparingsplicht:  • Men treft alle maatregelen conform de Erkende Maatregelen Lijsten (EML).

  • Men neemt een alternatieve maatregel en motiveert dat daarmee aan de energiebesparingsplicht is voldaan.Informatieplicht
Er komt een informatieplicht voor bedrijven en instellingen die aan de energiebesparingsplicht moeten voldoen. Dit houdt in men uiterlijk 1 juli 2019 (daarna eenmaal per vier jaar) het bevoegd gezag moeten laten weten welke energiebesparende maatregelen men heeft getroffen. Voor deze registratie komt begin 2019 een landelijke, digitaal registratiesysteem beschikbaar. Uitgezonderd van de informatieplicht zijn:  • bedrijven in de glastuinbouw;

  • deelnemers aan het Europese Broeikasgasemissiehandelssysteem;

  • categorie C-bedrijven (inrichtingen die een omgevingsvergunning milieu nodig zijn). Op deze bedrijven is de energiebesparingsplicht volgens het Activiteitenbesluit niet van toepassing, maar kunnen voorschriften in de vergunning staan;

  • deelnemers aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3).Toezicht en handhaving
De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving. Wanneer niet voldaan wordt aan de energiebesparings- en/of informatieplicht, voldoet men niet aan de milieuvergunning. Hierdoor loopt men het risico dat deze wordt ingetrokken.

Let op! De energiebesparingsplicht bestaat al enige tijd. Dat betekent dat hierop op dit moment al gehandhaafd kan worden.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Informatieplicht energiebesparing

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief