Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Inhuren ZZP’er vastleggen in overeenkomst

Dinsdag 21 juni 2016

Veel (land- en tuinbouw)bedrijven hebben vast of tijdelijk werk, wat ingevuld moet worden met arbeid van derden. Daarbij zijn verschillende mogelijkheden om deze arbeid in te zetten: in dienst nemen van werknemers, uitzendkrachten, bedrijfsverzorging, inschakelen payrollwerknemers of inhuren ZZP’ers.


ZZP-werkzaamheden
Als een opdrachtgever werkt met ZZP’ers kan het onduidelijk zijn of hij voor die opdrachtnemers loonheffingen moet inhouden en afdragen aan de Belastingdienst. De VAR gaf opdrachtgevers hierover tot 1 mei 2016 duidelijkheid, maar de VAR is afgeschaft en per 1 mei 2016 is de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) in werking getreden. Opdrachtgever en opdrachtnemer moeten nu bij iedere arbeidsrelatie die zij aangaan beoordelen of er sprake is van een dienstbetrekking.


Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden
Als men er zeker van is dat de arbeidsrelatie niet voldoet aan de voorwaarden van een echte of (niet uit te sluiten) fictieve dienstbetrekking, is het raadzaam de gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen in een overeenkomst van opdracht. Daarvoor is een ‘modelovereenkomst agrarische werkzaamheden’ beschikbaar, welke is goedgekeurd door de Belastingdienst. Men heeft echter alleen zekerheid als ook daadwerkelijk volgens de letter van de modelovereenkomst gewerkt wordt. Dit zal dus regelmatig gecheckt moeten worden.


Eigen overeenkomst
Het is ook mogelijk een eigen overeenkomst op te stellen, mits de bepalingen niet strijdig zijn met de essentiële bepalingen uit de modelovereenkomst. Dit betreft met name de omschrijving en resultaat van de opdracht, de zelfstandige indeling en uitvoering van de werkzaamheden en de akkoordverklaring van de opdrachtnemer dat de opdrachtnemer ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.


Ondertekenen en bewaren overeenkomst
Na ondertekening van de overeenkomst zullen beide partijen een exemplaar in de eigen administratie moeten bewaren.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Inhuren ZZP’er vastleggen in overeenkomst

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief