Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Inhuren ZZP’er vastleggen in overeenkomst

Dinsdag 21 juni 2016

Veel (land- en tuinbouw)bedrijven hebben vast of tijdelijk werk, wat ingevuld moet worden met arbeid van derden. Daarbij zijn verschillende mogelijkheden om deze arbeid in te zetten: in dienst nemen van werknemers, uitzendkrachten, bedrijfsverzorging, inschakelen payrollwerknemers of inhuren ZZP’ers.


ZZP-werkzaamheden
Als een opdrachtgever werkt met ZZP’ers kan het onduidelijk zijn of hij voor die opdrachtnemers loonheffingen moet inhouden en afdragen aan de Belastingdienst. De VAR gaf opdrachtgevers hierover tot 1 mei 2016 duidelijkheid, maar de VAR is afgeschaft en per 1 mei 2016 is de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) in werking getreden. Opdrachtgever en opdrachtnemer moeten nu bij iedere arbeidsrelatie die zij aangaan beoordelen of er sprake is van een dienstbetrekking.


Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden
Als men er zeker van is dat de arbeidsrelatie niet voldoet aan de voorwaarden van een echte of (niet uit te sluiten) fictieve dienstbetrekking, is het raadzaam de gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen in een overeenkomst van opdracht. Daarvoor is een ‘modelovereenkomst agrarische werkzaamheden’ beschikbaar, welke is goedgekeurd door de Belastingdienst. Men heeft echter alleen zekerheid als ook daadwerkelijk volgens de letter van de modelovereenkomst gewerkt wordt. Dit zal dus regelmatig gecheckt moeten worden.


Eigen overeenkomst
Het is ook mogelijk een eigen overeenkomst op te stellen, mits de bepalingen niet strijdig zijn met de essentiële bepalingen uit de modelovereenkomst. Dit betreft met name de omschrijving en resultaat van de opdracht, de zelfstandige indeling en uitvoering van de werkzaamheden en de akkoordverklaring van de opdrachtnemer dat de opdrachtnemer ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.


Ondertekenen en bewaren overeenkomst
Na ondertekening van de overeenkomst zullen beide partijen een exemplaar in de eigen administratie moeten bewaren.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Inhuren ZZP’er vastleggen in overeenkomst

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief