Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Inkeerregeling

Donderdag 25 juni 2015

Wat houdt dit in?

Het woord zegt het al. Met de inkeerregeling kunt u tot ‘inkeer’ komen.
Veel Europese landen hebben een bankgeheim, dat wil zeggen dat zij de Nederlandse (en overige landen) overheid geen informatie hoeven te verstrekken betreffende de bankrekeningen die bij hen lopen. Door druk van buurlanden bezwijken steeds meer Europese belastingparadijzen, zo ook Zwitserland. Er vindt steeds meer informatie uitwisseling plaats.

De fiscus is sinds enkele jaren druk doende met het opsporen van de zogenaamde ‘zwartspaarders’. Iedere inwoner van Nederland betaalt in box 3 een vermogensrendementsheffing van 1,2% over zijn spaartegoeden. Ook over de tegoeden die in het buitenland aangehouden wordt. Aangezien de informatie uitwisseling tussen de Europese banken steeds meer op gang komt wordt het voor de fiscus gemakkelijker om de ‘zwartspaarders’ op het spoor te komen.

Als er over spaartegoeden in het buitenland geen belasting betaald is in Nederland dan heeft de fiscus het recht om een navorderingsaanslag op te leggen met een terugwerkende kracht van maximaal 12 jaar. Dat wil zeggen dat er in 2015 over de jaren vanaf 2003 een navordering opgelegd kan worden. Niet alleen gaat deze navordering gepaard met de belastingrente, maar er kan eveneens een flinke boete opgelegd worden. Deze kan oplopen tot maximaal 300%.

Heeft u verzwegen een box 3-vermogen te hebben in het buitenland bij het maken van uw aangifte inkomstenbelasting? De inkeerregeling maakt het voor u mogelijk om alsnog uw aangifte te corrigeren. U meldt dan vrijwillig aan de belastingdienst dat er in het verleden onjuiste aangiften inkomstenbelasting ingediend zijn. De fiscus zal als antwoord hierop alsnog de verschuldigde belasting inclusief belastingrente navorderen, maar de boete die de belastingdienst zal vorderen is een stuk kleiner dan de maximale 300%.

Er geldt namelijk tot 1 juli 2015 een boete van 30%. Deze zal verdubbelt worden per 1 juli 2015 naar 60%.

Er zal daarentegen géén boete opgelegd worden als u inkeert binnen twee jaar na de gedane, foutieve aangifte. De boete wordt op alle oudere jaren die binnen de navorderingstermijn vallen wel opgelegd.

Een voorbeeld ter verduidelijking:
Stel u heeft jarenlang een buitenlandse spaarrekening gehad en u wilt gebruik maken van de inkeerregeling. Uw aangifte inkomstenbelasting over 2013 is op 3 februari 2014 ingediend en de aangifte over 2014 is ingediend op 13 maart 2015. Wanneer u zich meldt vóór 3 februari 2016 dan zal er geen boete opgelegd worden over de jaren 2013 en 2014. Zoals hierboven vermeld zal voor de eerdere jaren wel een boete van 30% (per 1 juli 60%) in rekening brengen.

Het is belangrijk dat er zo spoedig mogelijk van de inkeerregeling gebruikt gemaakt moet worden indien dit van toepassing is, aangezien de boetes fors oplopen na 1 juli 2015. Hiervoor kan men gebruik maken van het formulier “Melding vrijwillige verbetering”, te vinden op de site van de belastingdienst.

Wij kunnen u behulpzaam zijn bij het toepassen van de inkeerregeling. Neem gerust contact op met uw relatiebeheerder van OOvB.

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief