Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Innovatie? Een kwestie van doen

Dinsdag 16 oktober 2018

Ondernemen is vooral ‘doen’. De echte ondernemer weet dat wel. Toch zijn er zelfs grote groepen van echte ondernemers die niet zo goed weten hoe ze hun ondernemerschap kunnen ‘vertalen’ in innovaties. Vaak heeft dat te maken met een verkeerde beeldvorming. “Innoveren is vooral iets met technologie”. Of, “innoveren is iets waarvoor je een complex proces dient te volgen en een patent voor kunt aanvragen”.

Maar innoveren en ondernemen ligt niet zover uit elkaar. Waar het namelijk vooral om gaat is het streven om het beter, slimmer en sneller te willen doen. En dat is vaak veel minder verheffend dan het lijkt. Wie weet dat u een innovatiestart kunt maken aan de hand van de volgende tips.

  1. Het gaat vooral om vernieuwen.

Denk niet meteen dat een ‘nieuw’ product of een ‘nieuw’ proces nodig is voor innovatie. Een aanpassing aan een bestaand product of proces kan net zo goed innovatief zijn.

  1. Focus is belangrijk.

Innovatie betekent ruimte geven aan creativiteit. En, creativiteit vraagt om ruimte en vrijheid. Toch leert de ervaring dat je het thema of onderwerp maar beter goed kunt afbakenen. Anders zou het zomaar kunnen leiden tot een vorm van keuzestress.

  1. Geef vertrouwen.

Hoewel het bepalen van kaders belangrijk is, is het geven van vertrouwen en ruimte minstens zo belangrijk. Medewerkers dienen zich niet geremd te voelen om hun ideeën over verbeteringen te delen. Met elkaar én met de leiding.

  1. Vertaal ideeën in daadwerkelijke uitvoering.

Er is niets zo frustrerend dan dat de bijdrage van je medewerkers niet wordt gehoord of toegepast. Als een brainstormsessie wordt georganiseerd voor ‘de vorm’, dan heeft het geen enkele zin. Dus denk goed na hoe je bepaalde uitkomsten kunt toepassen in de praktijk. Overigens kan dit ook een deel uitmaken van de brainstorm.

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief