Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Innovatie? Een kwestie van doen

Dinsdag 16 oktober 2018

Ondernemen is vooral ‘doen’. De echte ondernemer weet dat wel. Toch zijn er zelfs grote groepen van echte ondernemers die niet zo goed weten hoe ze hun ondernemerschap kunnen ‘vertalen’ in innovaties. Vaak heeft dat te maken met een verkeerde beeldvorming. “Innoveren is vooral iets met technologie”. Of, “innoveren is iets waarvoor je een complex proces dient te volgen en een patent voor kunt aanvragen”.

Maar innoveren en ondernemen ligt niet zover uit elkaar. Waar het namelijk vooral om gaat is het streven om het beter, slimmer en sneller te willen doen. En dat is vaak veel minder verheffend dan het lijkt. Wie weet dat u een innovatiestart kunt maken aan de hand van de volgende tips.

  1. Het gaat vooral om vernieuwen.

Denk niet meteen dat een ‘nieuw’ product of een ‘nieuw’ proces nodig is voor innovatie. Een aanpassing aan een bestaand product of proces kan net zo goed innovatief zijn.

  1. Focus is belangrijk.

Innovatie betekent ruimte geven aan creativiteit. En, creativiteit vraagt om ruimte en vrijheid. Toch leert de ervaring dat je het thema of onderwerp maar beter goed kunt afbakenen. Anders zou het zomaar kunnen leiden tot een vorm van keuzestress.

  1. Geef vertrouwen.

Hoewel het bepalen van kaders belangrijk is, is het geven van vertrouwen en ruimte minstens zo belangrijk. Medewerkers dienen zich niet geremd te voelen om hun ideeën over verbeteringen te delen. Met elkaar én met de leiding.

  1. Vertaal ideeën in daadwerkelijke uitvoering.

Er is niets zo frustrerend dan dat de bijdrage van je medewerkers niet wordt gehoord of toegepast. Als een brainstormsessie wordt georganiseerd voor ‘de vorm’, dan heeft het geen enkele zin. Dus denk goed na hoe je bepaalde uitkomsten kunt toepassen in de praktijk. Overigens kan dit ook een deel uitmaken van de brainstorm.

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief