Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Innovatie? Een kwestie van doen

Dinsdag 16 oktober 2018

Ondernemen is vooral ‘doen’. De echte ondernemer weet dat wel. Toch zijn er zelfs grote groepen van echte ondernemers die niet zo goed weten hoe ze hun ondernemerschap kunnen ‘vertalen’ in innovaties. Vaak heeft dat te maken met een verkeerde beeldvorming. “Innoveren is vooral iets met technologie”. Of, “innoveren is iets waarvoor je een complex proces dient te volgen en een patent voor kunt aanvragen”.

Maar innoveren en ondernemen ligt niet zover uit elkaar. Waar het namelijk vooral om gaat is het streven om het beter, slimmer en sneller te willen doen. En dat is vaak veel minder verheffend dan het lijkt. Wie weet dat u een innovatiestart kunt maken aan de hand van de volgende tips.

  1. Het gaat vooral om vernieuwen.

Denk niet meteen dat een ‘nieuw’ product of een ‘nieuw’ proces nodig is voor innovatie. Een aanpassing aan een bestaand product of proces kan net zo goed innovatief zijn.

  1. Focus is belangrijk.

Innovatie betekent ruimte geven aan creativiteit. En, creativiteit vraagt om ruimte en vrijheid. Toch leert de ervaring dat je het thema of onderwerp maar beter goed kunt afbakenen. Anders zou het zomaar kunnen leiden tot een vorm van keuzestress.

  1. Geef vertrouwen.

Hoewel het bepalen van kaders belangrijk is, is het geven van vertrouwen en ruimte minstens zo belangrijk. Medewerkers dienen zich niet geremd te voelen om hun ideeën over verbeteringen te delen. Met elkaar én met de leiding.

  1. Vertaal ideeën in daadwerkelijke uitvoering.

Er is niets zo frustrerend dan dat de bijdrage van je medewerkers niet wordt gehoord of toegepast. Als een brainstormsessie wordt georganiseerd voor ‘de vorm’, dan heeft het geen enkele zin. Dus denk goed na hoe je bepaalde uitkomsten kunt toepassen in de praktijk. Overigens kan dit ook een deel uitmaken van de brainstorm.

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief