Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Instandhouding blijvend grasland in Natura 2000-gebieden

Dinsdag 22 maart 2016

Indien op landelijk niveau het aandeel blijvend grasland in het totale landbouwareaal met 5% of meer daalt ten opzichte van het referentiejaar 2012, kan men op individueel niveau te maken krijgen met een omzetverbod of herstelplicht. In 2015 is het aandeel blijvend grasland ongeveer gelijk gebleven, zodat dit (op dit moment) niet aan de orde is.


Blijvend grasland in Natura 2000-gebieden wordt echter anders behandeld dan blijvend grasland daarbuiten. Binnen Natura 2000 is blijvend grasland per perceel beschermd. Dit moet grasland blijven. Ook het scheuren van blijvend grasland is dan niet toegestaan.


Vanaf 1 april 2016 zijn wel bepaalde vormen van lichte grondbewerking toegestaan. Onder lichte grondbewerking worden technieken voor graslandvernieuwing verstaan, waarbij de ondergrond vrijwel onberoerd blijft en er altijd een dekkende vegetatie zichtbaar blijft. Andere vormen van mechanische grondbewerking zijn niet toegestaan.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Instandhouding blijvend grasland in Natura 2000-gebieden

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief