Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Instandhouding blijvend grasland in Natura 2000-gebieden

Dinsdag 22 maart 2016

Indien op landelijk niveau het aandeel blijvend grasland in het totale landbouwareaal met 5% of meer daalt ten opzichte van het referentiejaar 2012, kan men op individueel niveau te maken krijgen met een omzetverbod of herstelplicht. In 2015 is het aandeel blijvend grasland ongeveer gelijk gebleven, zodat dit (op dit moment) niet aan de orde is.


Blijvend grasland in Natura 2000-gebieden wordt echter anders behandeld dan blijvend grasland daarbuiten. Binnen Natura 2000 is blijvend grasland per perceel beschermd. Dit moet grasland blijven. Ook het scheuren van blijvend grasland is dan niet toegestaan.


Vanaf 1 april 2016 zijn wel bepaalde vormen van lichte grondbewerking toegestaan. Onder lichte grondbewerking worden technieken voor graslandvernieuwing verstaan, waarbij de ondergrond vrijwel onberoerd blijft en er altijd een dekkende vegetatie zichtbaar blijft. Andere vormen van mechanische grondbewerking zijn niet toegestaan.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Instandhouding blijvend grasland in Natura 2000-gebieden

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief