Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Internetconsultaties voor financiering onderzoek glastuinbouw en varkenshouderij

Dinsdag 16 juli 2019

Brancheorganisaties in de glastuinbouw en de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) hebben de minister van LNV verzocht dat alle ondernemers in hun sector moeten meebetalen aan een onderzoeksprogramma. Ook ondernemers die geen lid zijn van die organisaties zouden dan tot en met 31 december 2020 moeten meebetalen aan het programma.

De minister kan besluiten tot het algemeen verbindend verklaren van de programma’s en de financiering daarvan. Alvorens hiertoe over te gaan heeft de minister de voorstellen via internet ter consultatie gelegd tot en met 31 juli (zie www.internetconsultatie.nl, ‘AVV-aanvragen glastuinbouwsector’ en ‘AVV-aanvraag varkenshouderij’). Gedurende deze periode kunnen betrokkenen reageren op de voorstellen. De minister wil daarmee in beeld krijgen of de gehele sector beter wordt van het onderzoeksprogramma en of de ondernemers die geen lid zijn van genoemde organisaties ook belang hebben bij de onderzoeken.

Toekenning van het verzoek tot algemeen verbindend verklaring betekent dat de niet bij die organisaties aangesloten ondernemers verplicht worden zich te registreren bij deze organisaties.

 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Internetconsultaties voor financiering onderzoek glastuinbouw en varkenshouderij

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief