Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Invoering fosfaatrechten uitgesteld

Dinsdag 18 oktober 2016

De invoering van het stelsel van fosfaatrechten zal worden uitgesteld tot 1 januari 2018. De reden hiervoor ligt in het feit dat de Europese Commissie heeft geoordeeld dat er bij het wetsvoorstel sprake is van ongeoorloofde staatssteun, waardoor het stelsel aangepast moet worden. Nederland achtte het stelsel van fosfaatrechten nodig om derogatie binnen te halen voor de periode na 2017. Nu blijkt echter dat het stelsel pas mag worden ingevoerd, nadat Nederland onder het fosfaatproductieplafond is gebleven. Feitelijk zal de sector in 2017 op vrijwillige basis een flinke daling van de fosfaatproductie moeten realiseren. De kans op voortzetting van derogatie is hiermee flink afgenomen.

Ongeoorloofde staatssteun
Er is sprake van staatssteun, omdat er ‘gratis’ rechten worden uitgedeeld die direct na invoering van het stelsel verhandelbaar zijn en daarmee waarde hebben. Zolang de fosfaatproductie in Nederland niet onder het fosfaatproductieplafond blijft, ziet de Europese Commissie deze staatssteun als ongeoorloofd.

Oplossing
De staatssecretaris van Economische Zaken verwacht de oplossing te hebben gevonden door het stelsel een jaar later in te voeren en de generieke korting direct bij de invoering toe te passen.

Hogere generieke afroming
In het oorspronkelijke wetsvoorstel zou de afroming bij overdracht van rechten in 2017 moeten bijdragen aan het verlagen van de generieke korting. Door het wegvallen van de verhandelbaarheid in 2017 zal de reductie per 1 januari 2018 (om onder het fosfaatproductieplafond te blijven) volledig gerealiseerd moeten worden met de generieke afroming. Deze zal daardoor hoger uitvallen.

Voortzetting derogatie
Als gevolg van de latere invoering van de fosfaatrechten bestaat er in 2017 geen dwingend instrument dat zorgt voor een daling van de fosfaatproductie van de melkveehouderij. In het kader van derogatie eist de Europese Commissie echter onverminderd dat Nederland op een zo kort mogelijke termijn een daling van de fosfaatproductie realiseert, ook in 2017. Nederland zal een overtuigend pakket moeten presenteren, waarmee de fosfaatproductie in 2017 wordt gereduceerd. De staatssecretaris doet daarom nadrukkelijk een beroep op de melkveesector (op vrijwillige basis) een overtuigende daling van de fosfaatproductie in 2017 te realiseren. Indien de Europese Commissie niet opnieuw toestemming verleend voor het toepassen van derogatie, vervalt feitelijk ook het doel van het stelsel van fosfaatrechten.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Invoering fosfaatrechten uitgesteld

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief