Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Invoering fosfaatrechten uitgesteld

Dinsdag 18 oktober 2016

De invoering van het stelsel van fosfaatrechten zal worden uitgesteld tot 1 januari 2018. De reden hiervoor ligt in het feit dat de Europese Commissie heeft geoordeeld dat er bij het wetsvoorstel sprake is van ongeoorloofde staatssteun, waardoor het stelsel aangepast moet worden. Nederland achtte het stelsel van fosfaatrechten nodig om derogatie binnen te halen voor de periode na 2017. Nu blijkt echter dat het stelsel pas mag worden ingevoerd, nadat Nederland onder het fosfaatproductieplafond is gebleven. Feitelijk zal de sector in 2017 op vrijwillige basis een flinke daling van de fosfaatproductie moeten realiseren. De kans op voortzetting van derogatie is hiermee flink afgenomen.

Ongeoorloofde staatssteun
Er is sprake van staatssteun, omdat er ‘gratis’ rechten worden uitgedeeld die direct na invoering van het stelsel verhandelbaar zijn en daarmee waarde hebben. Zolang de fosfaatproductie in Nederland niet onder het fosfaatproductieplafond blijft, ziet de Europese Commissie deze staatssteun als ongeoorloofd.

Oplossing
De staatssecretaris van Economische Zaken verwacht de oplossing te hebben gevonden door het stelsel een jaar later in te voeren en de generieke korting direct bij de invoering toe te passen.

Hogere generieke afroming
In het oorspronkelijke wetsvoorstel zou de afroming bij overdracht van rechten in 2017 moeten bijdragen aan het verlagen van de generieke korting. Door het wegvallen van de verhandelbaarheid in 2017 zal de reductie per 1 januari 2018 (om onder het fosfaatproductieplafond te blijven) volledig gerealiseerd moeten worden met de generieke afroming. Deze zal daardoor hoger uitvallen.

Voortzetting derogatie
Als gevolg van de latere invoering van de fosfaatrechten bestaat er in 2017 geen dwingend instrument dat zorgt voor een daling van de fosfaatproductie van de melkveehouderij. In het kader van derogatie eist de Europese Commissie echter onverminderd dat Nederland op een zo kort mogelijke termijn een daling van de fosfaatproductie realiseert, ook in 2017. Nederland zal een overtuigend pakket moeten presenteren, waarmee de fosfaatproductie in 2017 wordt gereduceerd. De staatssecretaris doet daarom nadrukkelijk een beroep op de melkveesector (op vrijwillige basis) een overtuigende daling van de fosfaatproductie in 2017 te realiseren. Indien de Europese Commissie niet opnieuw toestemming verleend voor het toepassen van derogatie, vervalt feitelijk ook het doel van het stelsel van fosfaatrechten.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Invoering fosfaatrechten uitgesteld

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief