Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Invoering gebruiksmerk bij fokvarkens

Donderdag 01 november 2018

Voor een goede bedrijfsvoering is het wenselijk dat houders van fokvarkens hun varkens individueel kunnen merken. Dit was echter niet mogelijk, omdat dierenwelzijnsregels slechts twee ingrepen toestonden in het kader van identificatie en registratie. Zeugen, gelten en beren die uiteindelijk naar de slacht worden gebracht, hebben op basis van de bestaande regelgeving al een tweetal merken. Ten eerste het verplichte I&R-merk en ten tweede het slachtmerk. Deze merken zijn echter voor de bedrijfsvoering niet goed bruikbaar (te klein en moeilijk afleesbaar).

Na overleg met de sector heeft de Minister van LNV besloten het toepassen van een gebruiksmerk toe te staan. Een dergelijk merk maakt individuele herkenning van de fokvarkens mogelijk en is ook geschikt als slachtmerk. Daardoor blijft het aantal ingrepen voor identificatie beperkt tot twee.

Het gebruiksmerk mag alleen toegepast worden bij fokvarkens en niet bij biggen die zijn bestemd voor het afmesten.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Invoering gebruiksmerk bij fokvarkens

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief