Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Invoering nieuwe perceelsregistratie

Donderdag 29 augustus 2019

Er komt een nieuwe digitale kaart van Nederland: de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De BGT is een digitale kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig zijn vastgelegd. De Nederlandse overheden zijn verplicht om de BGT te gebruiken in alle werkprocessen die een kaart als ondergrond vereisen.

Nieuwe beoordeling perceelsgrenzen
Ook RVO.nl gaat voor de perceelsregistratie gebruikmaken van de nieuwe kaart. Alle topografische grenzen worden opnieuw beoordeeld. RVO.nl verwacht dat bijna alle perceelsgrenzen een stukje verschuiven, omdat er in het nieuwe systeem veel meer informatie beschikbaar is.

Overzetten percelen
Het is de bedoeling dat eind 2021 alle perceelsgrenzen in de BGT-kaart staan. Niet alle percelen worden tegelijk op de nieuwe kaart gezet. Dit gebeurt in drie groepen. De eerste groep (Noord-Nederland) krijgt vanaf 1 januari 2020 te maken met de nieuwe kaart. Zij hebben daarover inmiddels bericht ontvangen. Eind augustus ontvangen zij een uitnodiging om in te loggen in de BGT-check. Daarmee kunnen zij vanaf begin september de nieuwe grenzen bekijken en controleren. De percelen  met de BGT-grenzen staan voor de eerste groep uiterlijk 1 januari 2020 in Mijn percelen.

Controle en bezwaar
Het is raadzaam om gebruik te maken van de gelegenheid om de nieuwe perceelsgrenzen te bekijken. Men kan dan aangeven akkoord te gaan met de wijzigingen of hiertegen bezwaar te hebben. Wanneer men bezwaar heeft, zal er wel gezorgd moeten worden voor een goede onderbouwing.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Invoering nieuwe perceelsregistratie

< Terug

Meest recente berichten

Isoleren woning? Vanaf 2 september 2019 subsidie mogelijk!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Bent u eigenaar en tevens bewoner van een woning en wilt u deze isoleren, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een nieuwe subsidieregeling. Deze subsidie, de subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH),... Lees verder >

De gespannen arbeidsmarkt, ook in de horeca!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

In het 2e kwartaal 2019 is de vraag naar personeel verder toegenomen. Uit onderzoek is gebleken dat per 100 werklozen 93 vacatures openstaan, over het 1e kwartaal was dit nog 88 vacatures per honderd werk... Lees verder >

Bent u al voorbereid op de Wet arbeidsmarkt in balans?

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. Bent u al voorbereid? In deze bijdrage treft u enkele onderwerpen aan waar u rekening mee moet gaan houden.

Lees verder >

Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Donderdag 12 september 2019 (Agrarisch)
Op zand- en lössgrond is het verplicht na de teelt van maïs een vanggewas te telen. Er zijn de volgende mogelijkheden om aan deze verplichting te voldoen: onderzaai van gras kort na het zaaien van ... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief