Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Invoering UBO-register opnieuw uitgesteld

Woensdag 16 mei 2018

Op basis van eerdere Europese regelgeving (de vierde anti-witwasrichtlijn) had Nederland al uiterlijk op 26 juni 2017 een UBO-register moeten instellen. Dat is echter nog niet gebeurd en de invoering daarvan is nu opnieuw uitgesteld.

Wat is een UBO-register?
UBO staat voor “ultimate beneficial owner”, naar het Nederlands vertaald “uiteindelijk belanghebbende. Een UBO is een natuurlijk persoon die de uiteindelijk eigenaar is van of zeggenschap heeft over een bepaalde juridische entiteit. Bij vennootschappen gaat het – kort gezegd – om 25% of meer van de aandelen of de stemrechten, dan wel om de feitelijke zeggenschap.

In het UBO-register worden van de juridische entiteiten - zoals B.V.’s, N.V.’s en stichtingen – de uiteindelijk belanghebbenden vastgelegd. Het doel van dit register is het bestrijden van witwaspraktijken, terrorismefinanciering en fraude, door het transparant te maken welke natuurlijk persoon uiteindelijk aan de touwtjes trekt van de juridische entiteit. In Nederland gaat het UBO-register waarschijnlijk deel uitmaken van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Het UBO-register is nu dus weer uitgesteld. Dit uitstel hangt samen met de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn. Eerder leek invoering in de loop van dit jaar aannemelijk, maar nu blijkt dat het niet eerder dan in de loop van 2019 zal worden ingevoerd.

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief