Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Invoering UBO-register opnieuw uitgesteld

Woensdag 16 mei 2018

Op basis van eerdere Europese regelgeving (de vierde anti-witwasrichtlijn) had Nederland al uiterlijk op 26 juni 2017 een UBO-register moeten instellen. Dat is echter nog niet gebeurd en de invoering daarvan is nu opnieuw uitgesteld.

Wat is een UBO-register?
UBO staat voor “ultimate beneficial owner”, naar het Nederlands vertaald “uiteindelijk belanghebbende. Een UBO is een natuurlijk persoon die de uiteindelijk eigenaar is van of zeggenschap heeft over een bepaalde juridische entiteit. Bij vennootschappen gaat het – kort gezegd – om 25% of meer van de aandelen of de stemrechten, dan wel om de feitelijke zeggenschap.

In het UBO-register worden van de juridische entiteiten - zoals B.V.’s, N.V.’s en stichtingen – de uiteindelijk belanghebbenden vastgelegd. Het doel van dit register is het bestrijden van witwaspraktijken, terrorismefinanciering en fraude, door het transparant te maken welke natuurlijk persoon uiteindelijk aan de touwtjes trekt van de juridische entiteit. In Nederland gaat het UBO-register waarschijnlijk deel uitmaken van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Het UBO-register is nu dus weer uitgesteld. Dit uitstel hangt samen met de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn. Eerder leek invoering in de loop van dit jaar aannemelijk, maar nu blijkt dat het niet eerder dan in de loop van 2019 zal worden ingevoerd.

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief