Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Inzaai vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Donderdag 14 september 2017

Maïstelers op zand- en lössgrond zijn verplicht om direct aansluitend op de teelt van maïs een vang­gewas te telen. Als vanggewas mogen bladkool, bladrammenas, gras, Japanse haver, triticale, wintertarwe, winter­gerst, winterrogge en wintertarwe gebruikt worden. Het vanggewas mag niet voor 1 februari vernietigd wor­den. Men krijgt geen extra (stikstof)gebruiksnorm voor deze verplichte teelt van vanggewassen.

Als niet of niet tijdig een vanggewas wordt ingezaaid, kan dit leiden tot een boete, een korting op de uitbe­taling van de bedrijfstoeslag en/of natuursubsidie én op het (automatisch) intrekken van derogatie.

Indien tijdige inzaai niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij natte perceelsomstandigheden, is het raadzaam om binnen tien werkdagen een beroep te doen op over­macht of uitzonderlijke omstandigheden bij de RVO. Van overmacht of uitzonderlijke omstandigheden is echter niet snel sprake.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Inzaai vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

< Terug

Meest recente berichten

Isoleren woning? Vanaf 2 september 2019 subsidie mogelijk!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Bent u eigenaar en tevens bewoner van een woning en wilt u deze isoleren, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een nieuwe subsidieregeling. Deze subsidie, de subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH),... Lees verder >

De gespannen arbeidsmarkt, ook in de horeca!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

In het 2e kwartaal 2019 is de vraag naar personeel verder toegenomen. Uit onderzoek is gebleken dat per 100 werklozen 93 vacatures openstaan, over het 1e kwartaal was dit nog 88 vacatures per honderd werk... Lees verder >

Bent u al voorbereid op de Wet arbeidsmarkt in balans?

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. Bent u al voorbereid? In deze bijdrage treft u enkele onderwerpen aan waar u rekening mee moet gaan houden.

Lees verder >

Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Donderdag 12 september 2019 (Agrarisch)
Op zand- en lössgrond is het verplicht na de teelt van maïs een vanggewas te telen. Er zijn de volgende mogelijkheden om aan deze verplichting te voldoen: onderzaai van gras kort na het zaaien van ... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief