Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Inzet KringloopWijzer bij fosfaatrechten niet voor 2018

Donderdag 13 oktober 2016

Het wetsvoorstel tot invoering van fosfaatrechten biedt melkveebedrijven weliswaar de mogelijkheid om ontwikkelingsruimte te verdienen door een hogere fosfaatefficiëntie, maar vooralsnog wordt daar geen gebruik van gemaakt. De staatssecretaris van Economische Zaken verwacht dat de KringloopWijzer in ieder geval niet eerder dan in 2018 hiervoor ingezet kan worden.

De bedrijfspecifieke verantwoording van de fosfaatproductie moet volgens de staatssecretaris van Economische Zaken gebaseerd zijn op een systematiek die de gehele mineralenkringloop op het bedrijf omvat. De Bedrijfsspecifieke Excretie (BEX) bevat echter slechts een deel van de kringloop en geeft daarom onvoldoende waarborgen dat de hiermee berekende excretie overeenkomt met de werkelijkheid. De KringloopWijzer lijkt wel geschikt.

De KringloopWijzer is echter ontwikkeld als managementinstrument en moet nog geschikt gemaakt worden als verantwoordingsinstrument. De systematiek en regels van de KringloopWijzer worden momenteel getoetst door de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet, waarvan de resultaten dit jaar worden verwacht.

Een belangrijke voorwaarde is daarnaast de borging van de KringloopWijzer. Essentieel is daarbij het vervolmaken van de centrale database, waaraan de zuivelketen werkt. Verder wordt met de zuivelketen gesproken over het opzetten van private borging, waarbij de sector op basis van zelfregulering via een onafhankelijke instantie de kwaliteit van de KringloopWijzer-gegevens borgt. Deze private borging bestaat nog niet.

 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Inzet KringloopWijzer bij fosfaatrechten niet voor 2018

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief