Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Inzet KringloopWijzer bij fosfaatrechten niet voor 2018

Donderdag 13 oktober 2016

Het wetsvoorstel tot invoering van fosfaatrechten biedt melkveebedrijven weliswaar de mogelijkheid om ontwikkelingsruimte te verdienen door een hogere fosfaatefficiëntie, maar vooralsnog wordt daar geen gebruik van gemaakt. De staatssecretaris van Economische Zaken verwacht dat de KringloopWijzer in ieder geval niet eerder dan in 2018 hiervoor ingezet kan worden.

De bedrijfspecifieke verantwoording van de fosfaatproductie moet volgens de staatssecretaris van Economische Zaken gebaseerd zijn op een systematiek die de gehele mineralenkringloop op het bedrijf omvat. De Bedrijfsspecifieke Excretie (BEX) bevat echter slechts een deel van de kringloop en geeft daarom onvoldoende waarborgen dat de hiermee berekende excretie overeenkomt met de werkelijkheid. De KringloopWijzer lijkt wel geschikt.

De KringloopWijzer is echter ontwikkeld als managementinstrument en moet nog geschikt gemaakt worden als verantwoordingsinstrument. De systematiek en regels van de KringloopWijzer worden momenteel getoetst door de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet, waarvan de resultaten dit jaar worden verwacht.

Een belangrijke voorwaarde is daarnaast de borging van de KringloopWijzer. Essentieel is daarbij het vervolmaken van de centrale database, waaraan de zuivelketen werkt. Verder wordt met de zuivelketen gesproken over het opzetten van private borging, waarbij de sector op basis van zelfregulering via een onafhankelijke instantie de kwaliteit van de KringloopWijzer-gegevens borgt. Deze private borging bestaat nog niet.

 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Inzet KringloopWijzer bij fosfaatrechten niet voor 2018

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief