Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Inzet KringloopWijzer bij fosfaatrechten niet voor 2018

Donderdag 13 oktober 2016

Het wetsvoorstel tot invoering van fosfaatrechten biedt melkveebedrijven weliswaar de mogelijkheid om ontwikkelingsruimte te verdienen door een hogere fosfaatefficiëntie, maar vooralsnog wordt daar geen gebruik van gemaakt. De staatssecretaris van Economische Zaken verwacht dat de KringloopWijzer in ieder geval niet eerder dan in 2018 hiervoor ingezet kan worden.

De bedrijfspecifieke verantwoording van de fosfaatproductie moet volgens de staatssecretaris van Economische Zaken gebaseerd zijn op een systematiek die de gehele mineralenkringloop op het bedrijf omvat. De Bedrijfsspecifieke Excretie (BEX) bevat echter slechts een deel van de kringloop en geeft daarom onvoldoende waarborgen dat de hiermee berekende excretie overeenkomt met de werkelijkheid. De KringloopWijzer lijkt wel geschikt.

De KringloopWijzer is echter ontwikkeld als managementinstrument en moet nog geschikt gemaakt worden als verantwoordingsinstrument. De systematiek en regels van de KringloopWijzer worden momenteel getoetst door de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet, waarvan de resultaten dit jaar worden verwacht.

Een belangrijke voorwaarde is daarnaast de borging van de KringloopWijzer. Essentieel is daarbij het vervolmaken van de centrale database, waaraan de zuivelketen werkt. Verder wordt met de zuivelketen gesproken over het opzetten van private borging, waarbij de sector op basis van zelfregulering via een onafhankelijke instantie de kwaliteit van de KringloopWijzer-gegevens borgt. Deze private borging bestaat nog niet.

 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Inzet KringloopWijzer bij fosfaatrechten niet voor 2018

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief